Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ureditev poslovne cone na Dobrovem

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za projekt »Ureditev poslovne cone na Dobrovem«. Vrednost projekta, ki ga bo izvajala Občina Brda, znaša dobrih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 581.000 evrov.

V okviru projekta bo zgrajena ustrezna komunalna infrastruktura in dostopne ceste znotraj poslovne cone na Dobrovem. S tem bodo mikro, malim in srednje velikim podjetjem zagotovljeni ustrezni pogoji za opravljanje poslovnih dejavnosti.

Z naložbo se bo v poslovni coni povečala ponudba ustrezno komunalno opremljenih in prometno dostopnih zemljišč za opravljanje poslovnih dejavnosti. S tem bodo zagotovljeni pogoji za ustvarjanje novih delovnih mest in povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij.