Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ureditev kolesarske mreže ob Tržaški cesti v Ljubljani

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o podpori za projekt »Tržaška cesta - Ureditev kolesarske mreže v MOL s sofinanciranjem Kohezijskega sklada (CTN)« v Ljubljani. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 6,4 milijona evrov bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 1,6 milijona evrov.

Namen projekta je spodbujanje trajnostne mobilnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Naložba bo zagotovila ustrezne in primerne kolesarske ter peš površine, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti. Projekt bo prispeval k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, boljši povezanosti različnih delov mesta, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanem območju, povečanju prometne varnosti in posledično k privlačnosti prostora tako za meščane kot tudi za obiskovalce mesta.

V okviru naložbe bodo uredili 4850 metrov obojestranske kolesarske povezave in obojestranskega pločnika za pešce ter 11 rekonstrukcij avtobusnih postajališč ob Tržaški cesti.