Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi predlog predlog Pojasnila 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 (2016) – Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k predlogu Pojasnila 1 k Slovenskemu računovodskemu standardu 15 (2016) – Računovodsko izkazovanje državnih pomoči zaradi COVID-19. Predlog pojasnila je sprejel Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji 10. 4. 2020

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS) v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o računovodenju določijo slovenski računovodski standardi in pojasnila slovenskih računovodskih standardov, ki jih sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministra, pristojna za gospodarstvo in finance, morata pred odločitvijo o soglasju z javnim pozivom omogočiti zainteresiranim osebam, da podajo mnenje.

V skladu z navedenim vabimo zainteresirane, da podajo mnenje k predlogu pojasnila na elektronski naslov ministrstva: gp.mgrt@gov.si do 24. 4. 2020.