Skoči do osrednje vsebine

Ministri za zunanje zadeve držav članic EU o Ukrajini in Vzhodnem partnerstvu v luči COVID-19

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar je danes sodeloval na videokonferenci ministrov za zunanje zadeve držav članic EU, ki jo je vodil visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell.

1 / 3

Osrednja tema neuradnega srečanja je bila razprava o pristopu EU do vzhodne soseščine, Vzhodnega partnerstva, s poudarkom na Ukrajini, z vidika pandemije COVID-19. Z razpravami po ostalih regijah bodo ministri predvidoma nadaljevali v prihodnjih tednih.

V uvodu je visoki predstavnik Borrell poročal o uspešni koordinaciji vračanj državljanov EU iz tretjih držav in izpostavil pomen izvajanja zastavljenega pristopa EU v podporo partnerskim državam za obvladovanje pandemije in blažitev posledic. Med aktualnimi temami je omenil tudi slabšanje varnostnih in humanitarnih razmer v Libiji, glede katere so se ministri strinjali s potrebo po nadaljnjih aktivnostih EU tako na političnem kot tudi humanitarnem področju. Ministri so ponovno pozvali k vzpostavitvi humanitarnega premirja v Libiji.

Glede šestih vzhodnoevropskih držav partneric EU so ministri pozdravili finančne ukrepe pomoči, ki jih je predstavila Evropska komisija z namenom krepitve zdravstvenih sistemov in blažitve socialno-ekonomskih posledic krize v teh državah zaradi soočanja s COVID-19. V razpravi je več držav članic posebej izpostavilo pomen skupnega delovanja za zoperstavljanje dezinformacijam v regiji in s tem krepitve strateškega komuniciranja.

Posebna pozornost v razpravi je bila namenjena Ukrajini. Ministri so izrazili pričakovanje, da bo Ukrajina, tudi v razmerah boja proti COVID-19, nadaljevala z reformnim procesom. Ob tem so potrdili zavezanost neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine, se zavzeli za nadaljevanje vseh prizadevanj za mirno rešitev konflikta v vzhodni Ukrajini ter izpostavili pomen neoviranega delovanja posebne opazovalne misije OVSE v Ukrajini.

Minister dr. Logar je pozdravil dejstvo, da EU posebno pozornost v času pandemije namenja svoji soseščini. Podprl je reformni proces v Ukrajini, glede konflikta na vzhodu Ukrajine pa pozdravil nedavno izmenjavo zapornikov in se zavzel za nadaljevanje prizadevanj za mirno rešitev konflikta. Poudaril je, "da je v luči izbruha koronavirusa posebej pomembno, da se opazovalcem OVSE ter humanitarnim akterjem omogoči neoviran dostop na območja, ki niso pod nadzorom ukrajinskih oblasti. Dodal je, da ne smemo dovoliti, da bi se soočanje s pandemijo izrabljalo za geopolitične pritiske, širjenje dezinformacij in neizvajanje predhodno sprejetih dogovorov". Minister dr. Logar je izpostavil pomen solidarnosti EU z državami Vzhodnega partnerstva v času soočanja s COVID-19 ter pomoči EU pri krepitvi odpornosti, boju proti dezinformacijam in vidnosti podpore za prebivalce regije.

Dodatne informacije:
https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/fac/2020/04/22/