Skoči do osrednje vsebine

Evropski ministri na neformalnem zasedanju Sveta za splošne zadeve o ukrepih držav za zajezitev pandemije COVID-19 ter usklajenem ukrepanju Unije na poti iz zdravstveno-gospodarske krize

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni sekretar Gašper Dovžan je danes sodeloval na video konferenci neformalnega zasedanja Sveta za splošne zadeve na temo izmenjave izkušenj in nadaljnjih ukrepov držav članic in Unije na poti iz pandemije COVID-19. Države članice so se v razpravi zavzele za usklajeno ukrepanje na poti iz krize in izmenjale poglede na skupno strategijo EU na poti iz pandemije, vključno z večletnim finančnim okvirjem EU 2021-2027 (VFO).

Državni sekretar Gašper Dovžan v pisarni pred računalnikom na video konferenci neformalnega zasedanja Sveta za splošne zadeve

Državni sekretar Gašper Dovžan se je udeležil video konference neformalnega zasedanja Sveta za splošne zadeve

1 / 2

Državni sekretar Gašper Dovžan je v razpravi evropske kolege obvestil o poteku epidemije COVID-19 v Sloveniji ter ukrepih, ki jih je Slovenije sprejela, da je širjenje epidemije zamejila. Dovžan je kot primer dobre prakse izpostavil raziskavo o prekuženosti slovenske populacije s COVID-19, ki trenutno poteka v Sloveniji in bo končana konec aprila 2020. Posebej je izpostavil" celovitost raziskave, ki vključuje tako pregled števila okuženosti kot tistih, ki so COVID-19 že preboleli. Namen raziskave je z rezultati pomagati pri nadaljnjih ukrepih sproščanja ukrepov za normalizacijo javnega življenja in gospodarstva. Druge države članice je tudi obvestil, da Slovenija drugi paket ukrepov sproščanja načrtuje v začetku meseca maja 2020".  

Na podlagi izkušenj Slovenije z epidemijo COVID-19 se je državni sekretar Dovžan zavzel, za postopno in previdno sproščanje, ki naj temelji na priporočilih zdravstvene stroke, znanosti, civilne zaščite ter ob upoštevanju zadostnih zalog zaščitne opreme. Poudaril je "da je pandemije COVID-19 še neraziskana zato je potrebna se posebna pozornost in premišljen ter usklajen pristop pri vseh ukrepih".

Posebna pozornost v razpravi je bila namenjena usklajenim ukrepov Unije na poti iz krize. Državni sekretar Dovžan je poudaril, da je pomembno nadaljevati z učinkovito in transparentno izmenjavo informacij. Zavzel se je za vzpostavitev mehanizma medsebojnega obveščanja in izmenjave informacij, ki bi bil ključen za nemoteno delovanje notranjega trga in za sodelovanje med sosednjimi državami, zlasti na skupih mejah".

Glede strategije za obnovo Evrope je Slovenija zastopala stališče, da mora biti ta podkrepljena s primernimi finančnimi viri. Tudi predlog večletnega finančnega okvira 2021 -2027 mora odražati potrebe, ki jih narekuje spopad s pandemijo COVID-19, tako iz vidika programov kot tudi iz vidika dodatnih sredstev. Državni sekretar Dovžan je posebej "izpostavil vlogo kohezijske politike za oživitev evropskega gospodarstva ter se zavzel za njeno povečanje v novem predlogu večletnega finančnega okvira".

Države članice so se v razpravi dotaknile tudi spoštovanja načel pravne države pri pripravi in izvajanju ukrepov za zajezitev pandemije COVID-19. Državni sekretar Dovžan je poudaril, "da morajo biti omejitveni ukrepi začasne narave ter sorazmerni in nujni za dosego legitimnih ciljev v demokratični družbi. V času pandemije so ti cilji predvsem varovanje življenj in zdravja ljudi ter zagotavljanje odpornosti zdravstvenega sistema. Dejal je še, "da v Sloveniji podpiramo spremljanje teh ukrepov z vidika skladnosti z načeli pravne države s strani Evropske komisije na temelju enakih in objektivnih meril, pri čemer pa gre za nalogo, ki je v prvi vrsti odgovornost posameznih držav članic". 

Evropski voditelji bodo na jutrišnji video konferenci Evropskega sveta razpravljali o Strategiji za obnovo Evrope.

Dodatne informacije:

https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/gac/2020/04/22/