Skoči do osrednje vsebine

#EUvsVirus = hackathon!

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo in državami članicami EU organizira prvi panevropski hackathon pod sloganom »premagajmo izzive«, ki bo potekal med 24. aprilom in 26. aprilom

Hackathon naslavlja teme razvoja inovativnih rešitev za različne globalne izzive, izhajajoče iz pandemije COVID-19 in bo povezal na tisoče udeležencev iz celega sveta, predvsem pa evropsko civilno družbo, inovatorje, partnerje in investitorje iz celotne Evrope.

Gre zgolj za enega od številnih mehanizmov skupnega odziva EU na izzive, ki jih je razkrila pandemija COVID-19. Iščejo se predvsem kratkoročne rešitve, ki so uresničljive v roku 6-ih mesecev. Najboljše ideje pa bodo svoj prostor zasedle tudi na novi Covid platformi Evropskega inovacijskega sveta, ki bo na ta način zagotovil prenos idej v prakso.

Znanje, ideje in rešitve lahko prispevate na 6-ih identificiranih področjih, kot so »Zdravje in življenje«, »neprekinjeno poslovanje«, »družbena in politična kohezivnost«, »delo in učenje na daljavo«, »digitalne finance« in »drugo«.

Hackathona se lahko udeležite posamezniki in/ali skupine, k sodelovanju vabimo tudi visokošolske zavode, raziskovalne organizacije, civilnodružbene organizacije in številne druge, ki tvorite živahen zagonski ekosistem v Sloveniji

Prijavite se lahko na spletni strani euvsvirus.org/

Vsaka kriza je priložnost za oblikovanje novih rešitev, pristopov in idej, zato nas lahko tudi aktualne okoliščine spodbudijo k iskanju skupnostnih rešitev v sodelovanju z vsemi in prav vsakim med vami.