Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje kohezijske politike v luči pandemije COVID-19

V Službi Vlade Rrpublike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, se sprotno odzivamo na težave, ki nastajajo zaradi pandemije COVID-19. V ta namen smo ustvarili tematsko podstran, na kateri objavljamo aktualne usmeritve naše službe, vlade in Evropske komisije glede izvajanja evropske kohezijske politike v povezavi s COVID-19. Stran se redno posodablja z novimi dokumenti.

Vpliv pandemije COVID-19 v izvajanju projektov opredeljujemo kot višjo silo oziroma naravni dogodek ali drugo dejanje zunaj sfere upravičenca, ki ga ni bilo mogoče pričakovati, se mu izogniti ali ga odvrniti. To ustvarja posebno situacijo, ki jo je treba obravnavati s posebnimi ukrepi za podporo upravičencem za optimalno dosego namenov in ciljev projektov ter ne nazadnje za doseganje ciljev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je že izdala usmeritve za premostitev težav na projektih, ki se že izvajajo, in sicer za podaljšanja terminskih načrtov izvajanja projektov in upravičenosti stroškov ter upravljalnih preverjanj. Na spletni strani so objavljene tudi aktualne usmeritve koriščenja sredstev Evropskega socialnega sklada, vsi dokumenti pa se redno posodabljajo.

Ukrepe in usmeritve usklajujemo z vsemi deležniki pri izvajanju te politike v Sloveniji in sledimo ukrepom ter priporočilom Evropske komisije, zato na strani dodajamo tudi relevantne dokumente in uporabne povezave, ki se s strani Evropske komisije nanašajo na COVID-19.

Povezava na spletno stran: https://www.eu-skladi.si/sl/aktualno/covid19