Skoči do osrednje vsebine

Trenutne aktivnosti Mednarodnega centra za umetno inteligenco – IRCAI

 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Po dobrem mesecu dni od ustanovitve Mednarodnega centra za umetno inteligenco (IRCAI) le-ta že deluje kot dobro namazan stroj. Center je že toliko prepoznan, da že tesno sodeluje pri aktivnostih UNESCO, podobno povabilo prihaja s strani OECD, WHO in drugih mednarodnih organizacij.

Poleg vzpostavljanja konkretnih programskih sklopov centra in sestavljanja mednarodnih svetovalnih in upravljavskih odborov po različnih vsebinskih sklopih ter vzpostavljanja ustrezne mednarodne infrastrukture IRCAI, je center že vpleten v vrsto konkretnih aktivnosti in projektov. Med njimi naj izpostavimo naslednje:

 • OECD AI Observatory: Center je skupaj z AIlab (laboratorij za umetno inteligenco) na IJS vodil razvoj AI Observtorija (https://oecd.ai/), ki ga sedaj nadgrajujemo z dodatnimi podatki in analizami.

 • Coronavirus Watch: IRCAI aktivno sodeluje pri razvoju observatorija in analitskega okolja za spremljanje širjenja virusa COVID-19. Celotno analitsko okolje, ki ga center uporablja, je razvil v enem tednu. Trenutno storitev, ki je dostopna na http://coronaviruswatch.ircai.ai nadgrajujemo z dodatnimi podatkovnimi viri, analizami in predikcijami. Portal je že požel ogromno interesa in IRCAI je pred dnevi dobil povabilo UNESCA pri izgradnji globalnega servisa za podobne krizne razmere. Podobno se pogovarjamo z OECD.

 • Cross Modal, Cross Cultural, Cross Lingual, Cross Domain, and Cross Site Global OER Network - X5Gon (http://x5gon.org) je H2020 projekt, kjer je partner tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V projektu smo razvili globalno platformo za nabiranje, procesiranje in strukturiranje odprtih izobraževanih virov v edinstveno, vsem dostopno globalno knjižnico.

  Drugi tovrstni produkt je odprta programska koda za enostavno združevanje OER repositorijev v svetu v enotno izobraževalno okolje. UNESCO je že izrazil interes, da bi tako platformo ponujal celotnemu svetu.

 • Open Education for a Better World program (OE4BW - http://oe4bw.ijs.si/) je globalno gibanje, ki ga sta ga vzpostavila in ga koordinirata Inštitut Jožef Stefan in Univerza v Novi Gorici. To leto teče že tretje leto programa, ki je iz začetnih 15 projektov zraslo v letošnjih 82 projektov, ki jih podpira več kot 90 mentorjev iz celega sveta. Cilj vsakega projekta je, da prijavitelj razvije odprti izobraževalni vir, ki rešuje globalni problem in naslavlja globalno populacijo. IRCAI trenutno s Slovenskimi deležniki postavlja celovito okolje za podporo izobraževanju z prosto dostopnimi učnimi vsebinami.

 • Master in Leadership in Open Education (Second Level) http://www.ung.si/en/study/school-of-engineering-and-management/study/2NVOI/ Je na novo akreditiran mednarodni magisterski študij na Univerzi v Novi Gorici z renomiranimi mednarodnimi predavatelji iz širšega področja odprtega izobraževanja. Usmerjen je v izobraževanje vodstvenih kadrov, ki gradijo, vodijo, spreminjajo obstoječe paradigme izobraževanja v odprto in fleksibilno izobraževanje. Magistri odprtega izobraževanja bodo znali načrtovati, voditi in izvajati aktivnosti, ki povečujejo dostopnost, fleksibilnost, kakovost in trajnostno naravnanost pridobivanja znanja za čim večji krog ljudi. S svojim delom bodo lahko prispevali k temu, da se vsakomur omogoči uresničitev njegovih potencialov in pridobivanje znanj, potrebnih za aktivno vključenost v družbo. IRCAI bo v program prispeval znanja in tehnologije umetne inteligence za podporo izobraževanju.

 • UNESCO Recommendation on Ethics in AI: IRCAI bo vpleten v proces priprave UNESCO priporočila o etičnih merilih na področju umetne inteligence.

 • Council of Europe Certification Mechanism for AI.: Predstavniki IRCAI sodelujejo pri pripravi mehanizmov za akreditacijo in certificiranje rešitev umetne inteligence. Proces formalno vodi Slovenija preko Sveta Evrope in je eden od najbolj pomembnih politik, ki bodo kreirale ocenjevanje ustreznosti orodij in mehanizmov umetne inteligence. IRCAI sodeluje tudi z vzpostavitvijo programske rešitve za preverjanje te ustreznosti.

 • Postavljanje podobnih centrov v svetu: Skladno s programom in idejo centra, da bo izgradil mrežo podobnih centrov po svetu, ki bodo tvorili hrbtenico mednarodne mreže neodvisnih raziskovalnih centrov na področju umetne inteligence, IRCAI nadaljuje z intenzivnimi pogovori z dvema vladama, ki sta kot prvi izrazili interes po vzpostavitvi takih centrov vlade v UAE in vlade v Ghani.

 • Promocija in širjenje sodelovanja: Center dobila vabila po sodelovanju v mednarodnih in nacionalnih iniciativah in projektih s področja umetne inteligence. Zaradi prevelikega interesa po sodelovanju je IRCAI postavil omejitve in pravila sodelovanja in pazljivo izbira načine in tipe sodelovanja