Skoči do osrednje vsebine

Veliko postorjenega v prvem mesecu izobraževanja na daljavo

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Takoj po primopredaji poslov, v soboto 14. marca 2020, je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec sklicala sestanek direktorjev in direktoric direktoratov ministrstva, ki je trajal nekaj ur. Naslednji dan je moralo ministrstvo zaradi razglašenih izrednih razmer že ukrepati in zapreti vzgojno-izobraževalne zavode ter študentske in dijaške domove po državi, klasični pouk je t.i. čez noč zamenjalo izobraževanje na daljavo.

Prvi dan izobraževanja na daljavo (16. marca 2020) je zaradi preobremenjenosti prišlo do težav s spletnim sistemom, že drugi dan pa so bile platforme in storitve za izobraževanje na daljavo stabilnejše. V drugem tednu izobraževanja na daljavo so podporni sistemi delovali stabilno, za kar gre velika zahvala Arnes. Na šole pa smo skupaj z Zavodom RS za šolstvo tudi naslovili natančna navodila o poteku in načinih izobraževanja na daljavo. Izobraževalnim ustanovam ministrstvo sproti pošilja tudi strokovna navodila in okrožnice.

Zahvaljujoč učiteljem/učiteljicam, ravnateljem/ravnateljicam, učencem in tudi staršem je izobraževanje na daljavo hitro in dobro steklo večinoma že prvi teden, popolnoma pa drugi teden.

Šolsko leto je treba zaključiti
MIZŠ v primeru izobraževanja na daljavo je aktivno zaključiti šolsko leto, zaradi česar so že prejšnji mesec podaljšali prijavne in vpisne roke v srednješolske, višješolske in visokošolske programe, za nedoločen čas so prestavili tudi strokovne izpite za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju.

Zelo dobro in učinkovito poteka tudi sodelovanje MIZŠ z RTV: poleg Izodroma, posebne oddaje za učenke in učence iz prve triade osnovnih šol, kjer predstavniki ministrstva redno sodelujejo, je RTV s svojimi vsebinami priskočila na pomoč tudi v primeru mature: RTV je v svoj program uvrstila vsebine, ki bodo v podporo maturantom, ki pišejo esej iz Cankarjevih dram.
 
Znanost je uporabna tudi v primeru COVID-19
Ker aktualne okoliščine, povezane z globalno virusno pandemijo, razkrivajo mnogokrat manj opazni družbeni potencial znanstvenoraziskovalnega dela, so na MIZŠ konec marca zagnali akcijo #Tojeznanost, - znanost za družbo danes in vselej -, prek katere tekoče spremljajo in sproti objavljajo zbir relevantnih znanstvenoraziskovalnih podatkov in informacij, ki so posredno ali neposredno vezane na preučevanje vseh vidikov koronavirusa. Zbirnik predstavlja enotni in celoviti pregled vseh nacionalno (so)financiranih raziskav in raziskovalnih infrastruktur na enem mestu. 

Na MIZŠ so se tudi zelo razveselili novice, da so med prejemniki uglednih ECR projektov (projektov Evropskega raziskovalnega sveta) za uveljavljene raziskovalce tudi trije Slovenci: dr. Matej Praprotnik (Kemijski inštitut), dr. Peter Križan in dr. Igor Muševič (oba Institut »Jožef Stefan« in Fakulteta za fiziko in matematiko Univerze v Ljubljani).

Vsi učenci morajo imeti enake pogoje v izobraževanju na daljavo
Ker na ministrstvu pri izobraževanju na daljavo zasledujejo cilj enakopravnosti vseh učencev oz. učenk, prav tako pa bi radi čimprej in celostno zagotovili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim otrokom, so zaradi manjka informacijske tehnologije in povezav s svetovnim spletom za tiste učence/učenke, ki prihajajo iz depriviligiranih okolij, skupaj z Zavodom RS za šolstvo in donatorji v začetku tega meseca razdelili 172 tabličnih računalnikov in 482 modemov. Čez nekaj dni so razdelili dodatnih 282 tabličnih računalnikov in 271 modemov,  akcijo zbiranja opreme in sredstev pa nadaljujejo prek projekta DIGI Šola (digisola.mizs@gov.si), ki so ga vzpostavili na ministrstvu in prek slednjega so doslej zbrali čez 1.000 računalnikov in 800 modemov.

Ker je v času rednega izvajanja predšolske vzgoje v vrtcih zaradi nemotenega procesa dela z otroki oteženo usposabljanje strokovnih delavcev in delavcev, se je MIZŠ skupaj z Zavodom RS za šolstvo dogovorilo, da bo za vzgojiteljice in vzgojitelje predšolskih otrok ter pomočnice in pomočnike in za svetovalne delavce zavod izvajal niz seminarjev v okviru nadaljnjega usposabljanja strokovnih delavcev in delavk. Vse informacije v zvezi s tem dobite na spletni strani zavoda.

Sodelovanje z EU
Ministrica je aprila sodelovala na dveh videokonferencah: v začetku aprila je z ministri, pristojnimi za raziskave in inovacije, govorila o tem, kako naj se raziskovalna politika odzove na aktualno in na prihodnje krize s kratkoročnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi ukrepi, ta torek pa je z evropskimi ministri, pristojnimi za izobraževanje, spregovorila o prioritetah na področju izobraževanja na ravni EU. Izobraževanje na daljavo je po besedah ministrice družbena odgovornost, sodobne oblike poučevanja in tehnološke spremembe, ki odpirajo vprašanja, kako družbeno odgovorno uporabljati digitalizacijo in umetno inteligenco, pa morajo prispevati k zmanjševanju razslojenosti družbe.