Skoči do osrednje vsebine

Vpliv COVID-19 na pridobivanje dokumentov za čezmejno pošiljanje odpadkov

Evropska komisija je izdala smernice o pošiljkah odpadkov v trenutni situaciji Covid-19. Komisija poziva države članice, da pri pošiljanju odpadkov preko meja zagotovijo, da se vsi tovori hitro pripeljejo do cilja, brez zamud in da zagotovijo, da imajo pošiljke odpadkov dostop do mejnih prehodov na zelenem pasu.

Da bi preprečili nepotrebne zamude in ovire pri pošiljanju odpadkov znotraj EU ter morebitna tveganja za okolje in zdravje ljudi v izjemnih okoliščinah, ki so nastale zaradi izbruha koronavirusa, Evropska komisija pristojnim organom držav članic za pošiljke odpadkov preko meja priporoča elektronsko izmenjavo informacij in dokumentov, vključno z digitalnimi podpisi, kjer je to mogoče, če se s tem strinjajo vsi vpleteni organi in gospodarski subjekti.

Z namenom, da so ukrepi, ki jih je sprejela posamezna država članica na podlagi priporočil Evropske komisije, za ublažitve posledic na pošiljanje odpadkov, transparentni, Evropska komisija zbira informacije o teh ukrepih, vodi seznam ukrepov držav članic in seznam kontaktnih točk v posameznih državah članicah ter jih, v kolikor je potrebno, posodablja. Te informacije so dostopne na povezavi:
https://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm

V Sloveniji sprejemamo obvestila o čezmejnih pošiljkah, poslana tako po pošti kot po e-pošti z digitalnim podpisom ali e-pošto s skeniranimi kopijami dokumentov, v kolikor je poslana iz uradnih e naslovov podjetij.

Vsi postopki za izdajo upravnih odločb s področja čezmejnega prevoza odpadkov, pa se smatrajo v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-19, kot nujne zadeve.

Na začetku krize je zlasti zaradi začasnega zaprtja mejnih prehodov prihajalo do manjših zamud pri prehajanju čezmejnega prometa (zlasti z Italijo in Hrvaško), a je Slovenija to rešila tako, da je določila cestne koridorje za tranzit, po katerih se vozila nato vozijo v konvojih s spremstvom. Zaradi uporabe zelenih pasov tudi za odpadke je mogoče pričakovati le običajne zamude na meji.