Skoči do osrednje vsebine

Začasno spremenjeno poslovanje območnih enot Uprave za javna plačila zaradi preprečitve možnosti širjenja korona virusa

V skladu z usmeritvami Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za javno upravo vas obveščamo, da je zaradi preprečevanja širjenja korona virusa, ki povzroča bolezen COVID-19, izvajanje nalog na območnih enotah Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) omejeno na najbolj nujne zadeve, zato se mora stranka za obisk območne enote UJP predhodno naročiti.

UJP zaradi nastale situacije, storitev plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih izvaja le v območnih enotah UJP, ne pa tudi na dislociranih enotah UJP.

Strankam svetujemo, da se naročijo preko elektronske pošte ali pokličejo po telefonu.

Vse storitve, ki jih uporabniki izvajajo z uporabo spletnih in mobilnih aplikacij, bodo omogočene v nespremenjenem obsegu, vso ostalo dokumentacijo pa prosimo, da uporabniki posredujejo po elektronski pošti.

Za vsa vprašanja bodo območne enote UJP dosegljive na spodaj navedenih kontaktih:

UJP bo v nastali situaciji zagotovil vse potrebno, da bo poslovanje uporabnikov potekalo čimbolj nemoteno in pravočasno. 

Hvala za razumevanje!