Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za energetsko prenovo stanovanjskih objektov

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za program »Subvencioniranje ukrepov učinkovite rabe energije v eno in dvostanovanjskih objektih – program ZERO500«. Skupna vrednost programa, ki se bo izvajal na celotnem območju Slovenije, je nekaj manj kot 5,9 milijona evrov. Od tega bo Kohezijski sklad prispeval 5 milijonov evrov.

Namen programa je zmanjšanje naraščajočega problema energetske revščine. Sredstva bodo namenjena za investicije v ukrepe učinkovite rabe energije (zamenjava fasade, oken, izolacije strehe, vgraditev prezračevanje in drugo). V program bo vključenih 500 gospodinjstev z nizkimi prihodki v eno stanovanjskih stavbah ali stanovanjih v dvostanovanjskih stavbah.

Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad, ki bo upravljal program, bo sodeloval tudi s Centri za socialno delo, energetskimi svetovalci in drugimi deležniki.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo in Eko sklad - Slovenski okoljski javni sklad.