Skoči do osrednje vsebine

Zbirni centri naj bodo uporabnikom na voljo tudi v času epidemije

Ministrstvo za okolje in prostor je pozvalo zbirne centre za odpadke, naj skladno z veljavnim pravnim redom zagotovijo možnost odlaganja v zbirnih centrih, saj je bilo v zadnjem času zaznano povečano nezakonito odlaganje odpadkov v naravi.

Odlaganje v naravi je nedopustno, zato je ministrstvo Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije, Združenju mestnih občin Slovenije ter Zbornici komunalnega prebivalstva poslalo dopis, v katerem so bili izvajalci javnih služb pozvani, da se organizacija dela v zbirnih centrih uredi tako, da izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v zbirnem centru zagotovi izvajanje javne službe, in sicer da so pri delovanju centra smiselno upoštevana določila odloka.

Ministrstvo se zaveda, da v času trenutnih razmer komunalna podjetja po vsej Sloveniji vlagajo trud v nemoteno oskrbo svojih odjemalcev z varno pitno vodo kot tudi zagotavljanje drugih gospodarskih javnih in izbirnih služb, kot so odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, javna snaga, pri čemer se soočajo s številnimi zdravstveno varnostnimi, operativnimi in kadrovskimi izzivi.  Zato je razumljivo, da so številni izvajalci javne službe zbiranja komunalnih odpadkov svoje naloge zaradi nevarnosti okužbe s COVID 19 omejili na nujna opravila za zagotavljanje javne higiene.

Podatki, ki jih ministrstvo dobiva od uporabnikov, kažejo, da zbiranje komunalnih odpadkov iz gospodarstva in gospodinjstev poteka nemoteno, zlasti kar zadeva sistem zbiranja odpadkov od vrat do vrat.

Delovanje zbirnih centrov je v sklopu Zakona o gospodarskih javnih službah obvezno, navkljub kriznim razmeram, zato verjamemo, da bo tudi na strani občanov ravnanje z odpadki skrbno in odgovorno.