Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport s projektom DIGI šola do učenk in učencev iz socialno ogroženih okolij

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport smo, da bi čimprej in celostno zagotovili enake možnosti izobraževanja na daljavo vsem šolajočim otrokom, vzpostavili projekt DIGI Šola. Prek projekta želimo dolgoročno zmanjšati razkorak med tistimi, ki imajo dostop do interneta in ustrezno opremo ter tistimi, ki je nimajo.

Izredne razmere, v katere je svet, Evropo in našo državo pahnil virus COVID-19, terjajo odločne in hitre reakcije. Tudi na ministrstvu, kjer smo se čez noč znašli pred velikim izzivom nadaljevati z izobraževanjem, ki smo ga hitro in uspešno vzpostavili na daljavo, razmišljamo proaktivno in v dobrobit tisočerim šolajočim se otrokom, dijakom, študentom.

Izobraževanje na daljavo dobro poteka tudi zaradi številnih odrekanj, strokovnosti in požrtvovalnih dejanj vseh, ki so vpeti vanj: od Zavoda za šolstvo in osebja na ministrstvu do vodstva šol, učiteljev/učiteljic, profesorjev/profesoric in seveda učencev/učenk in tudi njihovih staršev, ki s svojo voljo in  pripravljenostjo orjejo ledino.

Ker sta osnovno orodje izobraževanja na daljavo računalnik in internet, je naša naloga poleg vodenja strategij in nadziranja poteka izobraževanja na daljavo zagotavljanje enakih možnosti za vse šolajoče otroke. Tudi in predvsem za tiste iz najbolj ranljivega socialnega okolja, ki zvečine nimajo ne računalniške opreme ne interneta. Zato DIGI Šola.

S pomočjo donatorjev – pomagajo nam tako večje gospodarske družbe kot manjša zasebna podjetja, veliko donacij pa prispe tudi od društev in posameznikov – smo doslej zbrali preko 1.000 računalniških naprav in 800 modemov, z več kot 2.000 računalniki pa so na pomoč priskočile tudi šole po vsej državi. In projekt nadaljujemo. Podatke o otrocih, ki potrebujejo digitalno opremo, šole sporočajo območnim enotam Zavoda za šolstvo, kjer sprejemajo tako materialne donacije kot finančna sredstva, ki bodo omogočila nakup računalniške opreme.

 

 

 

Hvala vam. Vsem. Nadaljujmo!