Skoči do osrednje vsebine

Ministri za razvojno sodelovanje podprli skupni pristop k pomoči partnerskim državam v boju proti pandemiji COVID-19

  • Ministrstvo za zunanje zadeve

Državni sekretar Tone Kajzer se je preko avdio-video konference udeležil neformalnega zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. Ministri so na zasedanju razpravljali o skupnem odzivu EU na svetovno pandemijo COVID-19. Podprli so pomoč EU in držav članic partnerskim državam v obliki skupnega pristopa, ki so ga poimenovali "Team Europe". Ključni cilj skupnega pristopa je zagotoviti prepotrebno pomoč partnerskim državam, s poudarkom na najbolj ranljivih državah na afriški celini, evropski soseščini in Zahodnem Balkanu, in ob tem okrepiti vlogo EU ter povečati vidnost njene razvojno-humanitarne pomoči.

Državni sekretar Tone Kajzer na avdio-video konferenci

Državni sekretar Tone Kajzer na avdio-video konferenci

Ministri so razpravljali o potrebi po skupnem, usklajenem delovanju EU in držav članic. Zavzeli so se za skupni pristop, t.i. Team Europe pristop, ki bo zagotovil hitro, celovito in vidno pomoč EU partnerskim državam. Kot ključna regija potrebna pomoči je bila izpostavljena Afrika, še posebej najbolj ranljive države v Podsaharski Afriki, ob tem pa je več ministrov poudarilo, da ne smemo pozabiti na države v naši soseščini, tudi države Zahodnega Balkana.

Državni sekretar Kajzer je izpostavil, da je v času, ko se soočamo z enim izmed največjih izzivov zadnjih desetletij, ki od nas zahteva vsakodnevno prilagajanje in iskanje novih ukrepov, solidarnost z državami v razvoju in tistimi s humanitarnimi krizami, zelo pomembna. Poudaril je, da velja posebno pozornost nameniti državam Zahodnega Balkana, saj te ne smejo dobiti občutka, da je EU na njih v času krize pozabila. Zavzel se je tudi za večji poudarek tematskemu odzivanju na krizo pri čemer je poudaril, da bi morala EU več poudarka dati skrbi za dostop do varne, čiste vode in urejenih sanitarnih razmer, saj je voda najcenejše in najučinkovitejše sredstvo za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Zavzel je tudi za uporabo novih tehnologij in umetne inteligence pri iskanju odgovorov na hitro odzivanje in reševanje krize.

Kot odgovorna članica mednarodne skupnosti in donatorica razvojne pomoči Slovenija načrtuje, da bo vso prosto humanitarno pomoč, načrtovano za letošnje leto, namenila za odziv na COVID-19 v države, ki se soočajo s hudimi humanitarnimi situacijami (Jemen, Ruanda, regija Zahodnega Balkana). Prav tako bo Slovenija reprogramirala vse razvojne in humanitarne projekte, ki so že v teku, na način, da tudi slednji v svoje aktivnosti vključijo boj proti pandemiji COVID-19 in njenim posledicam.

Dodatno je Slovenija prav tako že zagotovila materialno pomoč državam na Zahodnem Balkanu, ki so zanjo zaprosile preko Mehanizma EU za civilno zaščito. Materialna pomoč Severni Makedoniji je bila odpremljena v začetku aprila, do konca tega tedna se pričakuje tudi odprema pomoči Srbiji ter Bosni in Hercegovini.