Skoči do osrednje vsebine

ZRSBR ne bo prekinil pogodbe s podjetjem Acron d.o.o.

Zavod Republike Slovenije za blagove rezerve (ZRSBR) je na podlagi odločitve aktualne Vlade Republike Slovenije pristojen za nabavo zaščitne opreme, namenjene zajezitvi širjenja epidemije COVID-19. V skladu s svojimi pristojnostmi je ZRSBR s slovenskimi dobavitelji podpisal pogodbe za dobavo različne zaščitne opreme, med drugim tudi s podjetjem Acron d.o.o. Da gre za podjetje, ki tako poslovno kot tudi strokovno dokazuje svojo ustreznost in kompetentnost je potrdil tudi Urad Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR).

Podpis pogodbe med ZRSBR in podjetjem Acron d.o.o. je tako kot pri vseh ostalih pogodbah, potekal v skladu z dogovorjeno prakso. Ustreznost ponudbe in posledično dobavitelja je potrdil URSZR, ZRSBR pa je nato izvedel vse potrebne aktivnosti za podpis pogodbe in njeno realizacijo.

Podpisane so bile tri pogodbe

ZRSBR je s podjetjem Acron d.o.o. podpisal tri pogodbe in sicer vse za dobavo zaščitnih mask tipa FFP2, ki so v zdravstvu ta trenutek najbolj potrebne. Prva pogodba je bila podpisana dne 27. 3. 2020 v znesku 640.000,00 evrov (brez DDV) in z dobavnim rokom do 15. 4. 2020.  Druga je bila podpisana 29. 3. 2020 v znesku 9.600.00,00 evrov (brez DDV) s sukcesivno dobavo po 200.000 kosov in sicer vsak petek od 17. 4. 2020 do 24. 7. 2020. Tretja pa je bila podpisana 31. 3. 2020 v znesku 19.500.000,00 evrov (brez DDV) s sukcesivnim dobavnim rokom po 200.000 kosov od 24. 4. 2020 dalje.

Poudarjamo, da podpis vseh treh pogodb za državo ne predstavlja nobenega finančnega tveganja, saj je v skladu s pogodbo dogovorjeno, da se zaščitna oprema plača šele po njenem prevzemu. V kolikor pogodbena stranka, ki je v tem primeru podjetje Acron d.o.o., ne dobavi zaščitne opreme v pogodbenem roku, se to smatra kot neizpolnitev obveznosti. To pomeni razveljavitev pogodbe, brez finančnih posledic ali kakršnihkoli drugih obveznosti za naročnika, ki je v tem primeru ZRSBR.

Podjetje se je zaenkrat izkazalo za zanesljivega dobavitelja

ZRSBR je zaenkrat podpisal pogodbe z različnimi dobavitelji, vendar so bile zaradi težav v dobavnih verigah in logističnih tokovih, le redke realizirane. Podjetje Acron d.o.o. se je do sedaj izkazalo za enega najbolj zanesljivih partnerjev pri dobavi zaščitne opreme. Pogodbeni rok za realizacijo prve pogodbe je 15. 4. 2020, podjetje pa je že prejšnji teden zagotovilo že 80% načrtovane dobave, kar je daleč pred iztekom dogovorjenega pogodbenega roka. Pri tem je potrebno pojasniti, da gre za maske tipa FFP2, ki so na trgu izredno iskane in po katerih je veliko povpraševanje.

Podjetje je torej uspelo kljub trenutnim razmeram na globalnem trgu, logistično okrnjenim potem in nezanesljivim dobavam premostiti logistične zaplete in zagotoviti, ne le pravočasno, temveč predčasno dostavo naročene opreme v Slovenijo. To je dober zgled in praksa, ki bi jo morali zasledovati vsi dobavitelji.

Z vidika varnosti in nadaljnje oskrbe Slovenije z zaščitnimi maskami tipa FFP2, ki jih zdravstvo nujno potrebuje, je ZRSBR sprejel odločitev, da ne bo prekinil pogodbe s podjetjem Acron d.o.o., v kolikor bo slednji tako kot do sedaj zagotavljal ustrezno, certificirano in v pogodbenem roku dobavljeno zaščitno opremo. Ponovno želimo poudariti, da podjetje Acron d.o.o., tako kot tudi druga podjetja s katerimi je ZRSBR sklenil pogodbo, za dobavo zaščitnih mask tipa FFP2 ni prejel nobenega predplačila, saj ZRSBR dostavljeno blago plača šele po njegovem prevzemu in preverbi ustreznosti blaga.