Skoči do osrednje vsebine

O tujerodnih vrstah v vodah Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije si prizadeva za zmanjševanje negativnih vplivov, ki jih prinašajo s seboj tujerodne in invazivne tujerodne vrste. Zato je vzpostavil novo spletno podstran, kjer je predstavil invazivne tujerodne vrste rib in rakov iz Uredbe EU, ki jih je prepovedano gojiti, kupovati, prodajati ali izpustiti v naravo.

Objavili so tudi strokovno gradivo: Strokovne podlage za preprečevanje širjenja, vnosa in zmanjševanja vpliva (invazivnih) tujerodnih vrst rib, rakov in školjk (pdf, 231 strani)

Gradivo je financiral Sklad za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje in prostor).