Skoči do osrednje vsebine

Nova plačilna storitev »takojšnja plačila«

Uprava Republike Slovenije za javna plačila bo od 7. aprila 2020 dalje zagotavljala tehnološko podporo za prejemanje prilivov na podračune proračunskih uporabnikov iz naslova nove plačilne storitve »takojšnja plačila«.

Uprava Republike Slovenije za javna plačila bo od 7. aprila 2020 dalje zagotavljala tehnološko podporo za prejemanje prilivov na podračune proračunskih uporabnikov iz naslova nove plačilne storitve »takojšnja plačila« vse dni v letu med 0.00 in 24.00 uro (tudi na nedelovne dni), v kolikor bodo proračunski uporabniki svojim plačnikom omogočali navedeni način plačila.

S pričetkom delovanja storitve takojšnjih plačil bo uporabnikom z uporabo spletne aplikacije UJPnet in mobilne aplikacije mUJPnet omogočen prikaz prilivov iz naslova takojšnjih plačil vse dni v letu (tudi na nedelovne dni) ter prevzem »Izpiska o stanju in prometu na podračunu« in »Delnega izpisa na podračunu javnofinančnih prihodkov« (v nadaljnjem besedilu: Izpisek) za vsak dan, ko bo na podračunu evidentiran promet. Izpisek bo v spletni aplikaciji UJPnet in mobilni aplikaciji mUPnet na voljo vsak dan po 1.00 uri za predhodni dan.