Skoči do osrednje vsebine

Komisija zaprla kršitev zaradi neizpolnitve obveznosti iz Okvirne direktive o morski strategiji

Evropska komisija je kot uspešno rešeno zaprla kršitev zaradi neizpolnitve obveznosti iz Okvirne direktive o morski strategiji.

Komisija je 8. marca 2019 Sloveniji izdala uradni opomin zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Okvirne direktive o morski strategiji, ki se nanašajo na zahtevo po posodobitvi presoje stanja morskih voda, določitev kriterijev za dobro stanje morskih voda in določitev okoljskih ciljnih vrednosti, vključno s seznanitvijo javnosti o vsebini posodobitve. Posodobitev bi bilo treba pripraviti do 15. julija 2018 in poročati Komisiji do 15. oktobra 2018.

Slovenija je januarja 2020 Komisijo obvestila o posodobljeni presoji stanja morskih voda, določitvi kriterijev za dobro stanje morskih voda in določitvi okoljskih ciljnih vrednosti ter gradivo skladno s smernicami Komisije odporočala na portal Eionet. S tem je Slovenija odpravila očitano kršitev in je Komisija postopek zaprla.