Skoči do osrednje vsebine

Poudarki dneva z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 30. marec 2020

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport iz dneva v dan prejemamo številna vprašanja, ki so si več ali manj vsebinsko zelo podobna, zato danes podajamo zbirnik odgovorov na najpogostejša.

Ali bo šolsko leto podaljšano?
Šolskega leta ne bo potrebno podaljševati, ker smo klasični način izobraževanja iz učilnic prenesli na izobraževanje na daljavo.

Kdaj se bodo učenci, dijaki in študenti znova vrnili v učilnice oziroma predavalnice?
To je ta trenutek težko napovedati, so pa trenutno trije scenariji. V najboljšem primeru, bi se to lahko zgodilo po prvomajskih praznikih, druga varianta je začetek junija, tretja pa, da se šolsko leto zaključi na daljavo.

Kako se bo preverjalo znanje?
Sistem preverjanja znanja, obseg in oblike preverjanja, bo treba prilagoditi. Kako natančno, prav ta teden proučujemo s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in s predstavniki ravnateljev. Tisti trenutek, ko bo sprejeta končna odločitev, bomo najprej obvestili ravnateljice in ravnatelje ter učiteljice in učitelje, oni pa nato učence in učenke ter dijakinje in dijake. Seveda pa bo o vseh odločitvah obveščena tudi širša zainteresirana javnost.

Kako boste preprečili, da med učenci in dijaki ne bo prevelikih razlik v znanju?
Večjih razlik ne bi smelo biti, saj tudi izobraževanje na daljavo sledi potrjenim učnim načrtom, torej je vsebina znana, spremenjena je le oblika dela. Sicer pa je zelo pomembno zavedanje, da je delo na daljavo za učence in učitelje sedaj obvezni del izobraževanja.

Kako je z maturo in NPZ?
To vprašanje bomo predvidoma v tem tednu dorekli s predstavniki stroke in ravnateljev oz. ravnateljic, državne maturitetne komisije, centra za poklicno izobraževanje (CPI) ter seveda državnega izpitnega centra (RIC). Skladno z navodilom slednjega je bilo za tretje razrede osnovnih šol, kjer NPZ poteka poskusno, tovrstno preverjanje znanja že zaustavljeno.

Ali bodo morali študentje in dijaki, ki so morali izprazniti študentske in dijaške domove za čas, ko ne bodo prebivali v njih, plačevati stanarino?
Seveda ne. Vsi dijaki in študentje, ki so zapustili študentske oz. dijaške domove v času trajanja izrednih razmer, stanarine ne bodo plačali.

Ali bodo do izplačila kriznega dodatka upravičeni tudi izredni študenti?
V parlamentarno proceduro bomo vložili predlog amandmaja, s katerim bodo kriznega dodatka upravičeni vsi študenti, ki niso v delovnem razmerju in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Krizni dodatek bodo prejeli do 30. aprila 2020.

Virtualna konferenca UNECSO o vlogi odprte znanosti v povezavi s COVID-19

UNESCO v času pandemije COVID-19 kot mnoge druge mednarodne organizacije prevzema aktivno vlogo za ustvarjanje doprinosa pri soočanju z izzivi pandemije. Tako je 30. marca potekala prva virtualna konferenca o vlogi odprte znanosti v povezavi z razmerami, ki jih povzroča COVID-19.

Videokonference se je udeležilo 140 ministrov in ministric, pristojnih za znanost z vsega sveta, Slovenijo je zastopal državni sekretar dr. Jure Gašparič.

Namen virtualnega dialoga, kot so ga poimenovali pri UNESCO, je poudariti osrednjo vlogo znanosti za zagotavljanje na dejstvih utemeljenega odločanja. Prav zato so se odločili zagotoviti platformo za izmenjavo izkušenj in dobrih praks predvsem v luči odprte znanosti in spodbujanja mednarodnega znanstvenega sodelovanja za naslavljanja globalne situacije, ki jo povzroča pandemija COVID-19.

Slovenija in slovenska raziskovalna skupnost se izjemno aktivno vključujeta. Mnoge raziskovalne skupine so svoje raziskave usmerile v različne vidike iskanja rešitev, povezanih s COVID-19. Aktivno so svoje znanje ponudili tudi v UNESCO Mednarodnem centru za umetno inteligenco (IRCAI) v Sloveniji. Pripravili so t. i. Coronavirus Media Watch portal, kjer je mogoče v realnem času na svetovni ravni spremljati širjenje okužbe in oblikovati napovedi.

Državni sekretar dr. Gašparič je poudaril pomen odprte znanosti, transparentnosti, odprtega dostopa do virov in interdisciplinarnega sodelovanja na ravni znanosti, ter solidarnosti na ravni medsebojnega sodelovanja med državami.