Skoči do osrednje vsebine

Prenos EU Direktive s področja avtorskega prava v slovenski pravni red

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo smo v preteklih dneh prejeli številne pobude in prošnje, da vse aktivnosti v zvezi s prenosom Direktive (EU) 789/2019 in Direktive (EU) 790/2019 zaustavimo in prestavimo na čas vsaj 30 dni po prenehanju vseh ukrepov, ki jih je v zvezi z reševanjem krize zaradi epidemije koronavirusa uvedla Vlada RS.

Razumemo vso zaskrbljenost raznih deležnikov v zvezi s prenosom omenjenih direktiv, in prav iz tega razloga smo rok za posredovanje pisnih stališč že podaljšali do 30. 4. 2020, kar je bilo tudi objavljeno na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/novice/2020-03-20-prenos-direktive-eu-2019789-in-direktive-eu-2019790-s-podrocja-avtorskega-prava-v-slovenski-pravni-red-podaljsanje-roka-za-posredovanje-pisnih-stalisc-do-30-4-2020/. MGRT bo na tej spletni strani objavilo vsa prejeta stališča, tudi tista, ki jih bomo prejeli po podaljšanem roku za posredovanje. Prav tako si bomo prizadevali, da po prenehanju razmer zaradi epidemije koronavirusa javnost dodatno vključimo v aktivnosti za prenos omenjenih direktiv.

Čeprav v tem trenutku veliko časa posvečamo aktivnostim, povezanimi z reševanjem nastalih razmer zaradi izbruha epidemije, pa se po drugi strani ves čas zavedamo tudi vseh obveznosti glede prenosa direktiv, ki jih ima Slovenija kot država članica EU. Ker roki za prenos zaenkrat ostajajo isti, smo delo na MGRT obstoječim razmeram prilagodili tako, da zaenkrat ne načrtujemo premika aktivnosti v zvezi s prenosom omenjenih direktiv na čas po prenehanju ukrepov Vlade RS v zvezi z reševanjem krize zaradi epidemije koronavirusa. V kolikor bo Evropska komisija državam članicam zaradi nastanka izrednih razmer podaljšala rok za prenos, tudi na strani MGRT ne bo več zadržkov za podaljšanje aktivnosti, povezanih s prenosom omenjenih direktiv s področja avtorskega prava.