Skoči do osrednje vsebine

Odločitev 7. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na 7. redni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Državni svet RS je Državnemu zboru RS predložil Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave - skrajšani postopek, EPA 1036-VIII. Ministrstvo za okolje in prostor zakonsko rešitev Državnega sveta podpira, ker:

  • vzpostavlja ravnovesje med sobivanjem zveri in ljudi na način, ki zagotavlja varnost človeka in njihovega premoženja,
  • ima strokovne podlage in širšo podporo strokovnih javnosti.

Po navedbah predlagatelja je cilj predloga zakona enak temeljnemu cilju Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19), torej da se interventno poseže v populacijo rjavega medveda in volka ter s tem uravnava rast gostote obeh populacij. Trenutne situacije na podlagi odločb ni več možno reševati z odstreli,  nesporno dejstvo pa je, da bosta zveri, v kolikor se ne bo takoj začelo uravnavati gostote obeh  populacij, še naprej rasli in zelo verjetno povzročali vse večje škode tudi v naseljih, kar se je izkazalo že v velikem številu škodnih primerov v letu 2019. 

Ob stalnem kontaktu z ljudmi so se velike zveri na ljudi v relativno kratkem času navadile, saj jih ob neizvajanju odstrela ne dojemajo več kot grožnje. Zato se velike zveri vse pogosteje pojavljajo tudi v naseljih in površinah, kjer najlažje pridejo do hrane. Ob takšni situaciji obstaja visoka verjetnost napada medveda na človeka.

Cilj predloga zakona je torej na učinkovit način uravnovesiti število velikih zveri tako, da se populacija ohrani v ugodnem stanju, hkrati pa je omogočeno sobivanje človeka in velikih zveri na način, ki bo zaščitil varnost človeka in njegovo imetje.