Skoči do osrednje vsebine

Ministri za kohezijsko politiko pozdravili naložbeno pobudo za omejitev vplivov COVID-19

Minister brez resorja, pristojen za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvonko Černač se je preko avdio-video konference udeležil neformalnega zasedanja ministrov Sveta EU za kohezijsko politiko. Ministri so pozdravili hiter odziv Evropske komisije in predloge skupnih ukrepov za naslavljanje posledic pandemije COVID-19. Slovenija je pozvala Evropsko komisijo k maksimalni prožnosti pri spremembah in izvajanju ukrepov evropske kohezijske politike.

1 / 4

Evropska komisija je 13. marca 2020 za izvedbo posebnih ukrepov za mobilizacijo naložb v odziv na izbruh COVID-19 pripravila predlog sprememb zakonodajnih podlag za izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov in Solidarnostnega sklada EU. 

Ministri so pozdravili odziv Evropske komisije in predlog sprememb uredb, ki bodo sprostile sredstva evropske kohezijske politike za pomoč podjetjem, zdravstvenemu sektorju in trgu dela v času kriznih razmer zaradi COVID-19. 

Ob tem so izrazili pričakovanje, da bo Evropska komisija čim prej pripravila naslednji širši sveženj ukrepov, ki bo prispeval k dodatni fleksibilnosti, kot tudi prožnosti pri dodeljevanju državnih pomoči. 

Minister Černač je uvodoma povedal, da Slovenija pripravlja obsežen paket pomoči gospodarstvu in prebivalstvu v višini dveh do treh milijard evrov. »Pomemben del tega paketa bodo predstavljala tudi sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov,« je poudaril. 

Slovenija pripravlja prerazporeditve tistih sredstev znotraj Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, ki jih zaradi krize ne bo mogoče uporabiti. »Za pomoč podjetjem, ohranitev delovnih mest in za ukrepe na področju zdravstva bomo prerazporedili med 200 in 300 milijonov evrov razpoložljivih sredstev obdobja 2014-2020,« je ocenil minister. 

Glede likvidnostnega koriščenja 200 milijonov evrov predplačil iz bruseljske blagajne, ki ga v okviru Naložbene pobude v odziv na COVID-19 za Slovenijo predvideva Evropska komisija, je minister dejal, da ga bo naša država porabila skladno s potrebami. 

Minister je pozdravil tudi predlog sprememb uredbe o Solidarnostnem skladu, ki bo razširila področje njegove uporabe tudi na krize na področju javnega zdravja. Za finančno pomoč iz tega naslova bodo lahko zaprosile države članice in države pristopnice. 

Minister je na koncu še pozval Evropsko komisijo, da omogoči največjo možno prožnost pri poenostavitvah administrativnih postopkov. »Pomemben je vsak dan,« je poudaril. Prav tako je v luči kriznih razmer dal pobudo, da razvojne prioritete obdobja 2021-2027 izhajajo iz spremenjenih razmer na eni strani ter omogočijo podporo dolgoročni in vzdržni rasti na območju celotne EU na drugi strani. 

Koronavirus ne pozna meja. Zato je nujno enotno, hitro in usklajeno ukrepanje v okviru EU.