Skoči do osrednje vsebine

Poudarki dneva z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 26. marec 2020

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je danes osnovnim šolam z okrožnico posredovalo dodatne strokovne smernice za izvedbo ključnih oblik izobraževanja na daljavo, ki jih je pripravil Zavod za šolstvo skupaj s strokovnjaki. Pri tem je pozvalo ravnateljice in ravnatelje, ter učiteljice in učitelje, da proces učenja nemoteno izvajajo dalje, obenem pa, da kljub spremenjenim načinom izobraževanja, vse napore usmerijo v zaključevanje pouka skladno z veljavnim šolskim koledarjem.

Ministrica dr. Simona Kustec jih je tudi seznanila z aktualnim delom ministrstva, ki skupaj z Zavodom za šolstvo in s pedagoško stroko pripravlja izhodišča možnih oblik preverjanja in ocenjevanja znanja v okoliščinah izobraževanja na daljavo. Vse potrebne napotke bodo šole prejele v prihodnjih dneh, takoj ko bodo ti strokovno usklajeni. Prav tako so v pripravi informacije, ki so potrebne za delo do zaključka pouka v tem šolskem letu.

Pouk na daljavo se za vse ravni izobraževanja nadaljuje tudi v prihodnje, in sicer vse do takrat, dokler ne pojenja epidemija koronavirusa. Kdaj bo to, pa bo odločila zdravstvena stroka.

Anketa Zveze aktivov svetov staršev Slovenije med starši

V Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) so konec minulega tedna opravili anketo med starši o poteku prvega tedna pouka na daljavo. Vzorec ni reprezentativen, opozarjajo v ZASSS, saj pokriva le tisti del gospodinjstev, ki so povezana s spletom, ne pa tudi tistega, ki sodi zaradi pouka na daljavo v najbolj ranljivo skupino, torej tiste, ki nimajo dostopa do interneta oziroma računalnikov.

Pričakovanja staršev je na podlagi ankete mogoče strniti v nekaj bistvenih točk. Starši menijo, da je potrebno poiskati in opremiti za pouk na daljavo učence, ki še nimajo te možnosti. Vzpostaviti oziroma okrepiti je treba komunikacijo med učitelji in učenci ter učitelji in starši, načini pa so lahko različni. Zaželeno je, da je ta govorni, pri mlajših otrocih je zelo dobrodošel tudi video stik, morda enkrat tedensko, lahko tudi s posnetki, ki manj obremenjujejo omrežja in dovoljujejo avtonomno organizacijo urnika v družinah. Šole in učitelji naj bi bolj poenotili načine pouka na daljavo, sporočajo starši, spodbuditi je potrebno tiste, ki so se odzvali premalo angažirano in dati pouku na daljavo nekoliko bolj trdne okvirje, da ne bi bil pritisk šole na starše in učence prevelik. Starši si želijo tudi jasnih in kratkih navodil. Uravnati pa je treba tudi količino snovi, ki naj jo učenci usvojijo pri pouku na daljavo.