Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad odloki Vlade RS in odredbami ministra za zdravje, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije Koronavirusa COVID-19

Zdravstveni inšpektorat RS opravlja nadzor nad odloki Vlade RS in odredbami ministra za zdravje, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Inšpektorji ves čas prioritetno obravnavamo vse prijave v zvezi z nadzorom nad odloki Vlade RS in odredbami ministra za zdravje, ki so bili izdani zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Zavezance preko telefonskih pogovorov in elektronskih sporočil aktivno seznanjamo z uveljavljenimi omejitvami in jih pozivamo k prilagoditvi svojega poslovanja. Izvajamo nadzore na terenu.

Večina naših aktivnosti se nanaša na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, zato zainteresirane obveščamo, da odgovore na najpogostejša vprašanja najdejo na spletni strani GOV.SIPrijave glede kršitev pa posredujejo na Zdravstveni inšpektorat RS.

V zvezi z nespoštovanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS sodelujemo s Policijo, ki tovrstne kršitve ugotavlja prioritetno. Policisti z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni ukažejo ljudem, ki kršijo Odlok, da se razidejo ali razmaknejo. V primeru, da so elementi prekrška ugotovljeni, nam le-te odstopijo kot pristojnemu prekrškovnemu organu.

Upravni in prekrškovni ukrepi, ki imajo namen zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19, so določeni v Zakonu o nalezljivih boleznih.

Iskalnik