Skoči do osrednje vsebine

Nadzor nad odloki Vlade RS in odredbami ministra za zdravje, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19

Zdravstveni inšpektorat RS opravlja nadzor nad odloki Vlade RS in odredbami ministra za zdravje, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih bolezni z namenom zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Inšpektorji ves čas prioritetno obravnavamo vse prijave v zvezi z nadzorom nad odloki Vlade RS in odredbami ministra za zdravje, ki so bili izdani zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. Zavezance preko telefonskih pogovorov in elektronskih sporočil aktivno seznanjamo z uveljavljenimi omejitvami in jih pozivamo k prilagoditvi svojega poslovanja. Izvajamo nadzore na terenu.

Večina naših aktivnosti se nanaša na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, zato zainteresirane obveščamo, da odgovore na najpogostejša vprašanja najdejo na spletni strani GOV.SIPrijave glede kršitev pa posredujejo na Zdravstveni inšpektorat RS.

V zvezi z nespoštovanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS sodelujemo s Policijo, ki tovrstne kršitve ugotavlja prioritetno. Policisti z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni ukažejo ljudem, ki kršijo Odlok, da se razidejo ali razmaknejo. V primeru, da so elementi prekrška ugotovljeni, nam le-te odstopijo kot pristojnemu prekrškovnemu organu. Najpogostejša vprašanja in odgovore glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve.

Upravni in prekrškovni ukrepi, ki imajo namen zajezitve in obvladovanje epidemije COVID-19, so določeni v Zakonu o nalezljivih boleznih.

Epidemiološka situacije glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Ob tem so na NIJZ pripravili različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Iskalnik