Skoči do osrednje vsebine

Odločitvi 7. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 7. dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Imenovanje in razrešitev generalne sekretarke na Ministrstvu za okolje in prostor

Vlada je mag. Vido Borovinšek z jutrišnjim dnem imenovala za vršilko dolžnosti generalnega sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), in sicer do imenovanja novega generalnega sekretarja, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 20. 9. 2020. Vlada je  z današnjim dnem razrešila dosedanjo generalno sekretarko na MOP, mag. Radovanko Petrić. V  Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU) je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj generalnega direktorja v ministrstvu brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Mag. Vida  Borovinšek je magistra prava s področja delovnega prava in socialne varnosti. Ima bogate izkušnje z delom  in vodenjem v državni upravi.

Imenovanje v. d. direktorja Direkcije RS za vode

Vlada Republike Slovenije je z 21. 3. 2020 imenovala Romana Kramerja za vršilca dolžnosti direktorja Direkcije RS za vode, Ministrstvo za okolje in prostor, do imenovanja direktorja direkcije, vendar največ za šest mesecev, to je do 20. 9. 2020. Zakon o javnih uslužbencih med drugim določa, da položaj generalnega direktorja v ministrstvu imenuje vlada na predlog ministra. V času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika lahko brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Roman Kramer, univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva izpolnjuje vse predpisane pogoje. Na svoji poklicni poti je med drugim opravljal delo vodje obrata za čiščenje odpadne vode na Vodovod – kanalizaciji Celje, vodje oddelka za okolje in prostor ter komunalo na MO Celje in vodje izgradnje čistilnih naprav ter vodje obrata za čiščenje odpadne vode. Bil je tudi član uprave za komercialno področje in direktor mostogradnje v Ingrad VNG Celje ter projektant hidrotehničnih objektov v Nivo Celje. Vlada je izdala tudi odločbo, s katero se Tomaž Prohinar z dnem 20. 3. 2020 razreši kot direktor direkcije.

Iskalnik