Skoči do osrednje vsebine

Letošnji svetovni dan voda (22. marec) je v znamenju podnebnih sprememb – Ob trenutni situaciji je pomembno tudi sporočilo, da je voda iz pipe varna za uživanje

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode in zavedanja, da 2,2 milijarde ljudi nima dostopa do pitne vode. Ministrstvo za okolje in prostor je ob trenutnih razmerah izbruha epidemije koronavirusne bolezni obvestilo izvajalce javnih služb, da naj dosledno upoštevajo preventivne zdravstvene protokole, da bodo lahko nemoteno zagotavljali izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Nacionalni inštitut za javno zdravje sporoča, da je voda iz pipe varna za uživanje. Pitje vode iz pipe je tudi bolj zdravo in do okolja prijaznejše kot voda iz plastenke.

Uporabniki naj ob tem spremljajo obvestila upravljavca vodovoda, kajti v določenih/izrednih okoliščinah lahko vsaj za določen čas veljajo ukrepi omejitve ali prepovedi uporabe vode iz pipe. Več informacij o načinu obveščanja.

Tema letošnjega svetovnega dneva voda je povezava med vodo in podnebnimi spremembami. Podnebne spremembe povečujejo spremenljivost vodnega kroga, kar sproža izredne vremenske pojave, zmanjšuje predvidljivost razpoložljivosti vodnih virov, vpliva na kakovost voda ter ogroža trajnostni razvoj in biotsko raznovrstnost po vsem svetu. S prilagajanjem učinkom, ki jih na vodo lahko povzročijo podnebne spremembe, bomo zavarovali zdravje in rešili življenja. Nacionalna in lokalna podnebna politika ter načrtovanje morajo biti zasnovani tako, da zagotavljajo celostno obravnavo podnebnih sprememb in upravljanja voda. Povečan vodni stres in izpolnjevanje zahtev v prihodnosti bosta zahtevala sprejemanje vse težjih odločitev o tem, kako uspešno upravljati z vodnimi viri z vidika več porabnikov, tudi za blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Če želimo ustvariti trajnostno prihodnost, ne moremo več poslovati kot doslej, upravljanje voda pa bo treba vzeti pod drobnogled z vidika odpornosti proti podnebnim spremembam.

Voda lahko pomaga v boju proti podnebnim spremembam:

  • mokrišča vsrkavajo ogljikov dioksid iz zraka;
  • rastlinstvo ščiti proti poplavam in eroziji;
  • deževnica se lahko zbira za sušna obdobja;
  • odpadna voda se lahko ponovno uporabi.

 

Več informacij o svetovnem dnevu voda (v angleščini)