Skoči do osrednje vsebine

Uvedba poostrenega mejnega režima na Avstrijsko-slovenski meji

Obveščamo, da bo Avstrija nocoj, 20.03.2020 ob 00:00, uvedla poostreni mejni režim na meji s Slovenijo.

Zaenkrat velja, da se bodo izvajali enaki ukrepi kot se že izvajajo na meji z Italijo, Švico, Lihtenštajnom in Nemčijo, hkrati s Slovenijo se bodo uvedli tudi na meji z Madžarsko.

Okvirno to pomeni, da bo vstop v Avstrijo možen s predložitvijo zdravniškega potrdila, ki dokazuje, da je test na koronavirus (COVID-19) negativen, potrdilo ne sme biti starejše od 4 dni.

Brez zdravniškega potrdila lahko vstopijo: Avstrijski državljani ali osebe, ki lahko dokažejo, da imajo v Avstriji začasno, stalno ali običajno prebivališče in se s podpisom izjave zavežejo, da bodo po vstopu v Avstrijo 14 dni ostali v domači karanteni. V primeru, da bi v teh 14 dnevih naredili test in bi ta bil negativen, lahko zaključijo s karanteno.

Tranzit čez Avstrijo je dovoljen vendar BREZ postanka.

Izjeme: blagovni promet in promet za poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb) ter dnevni migranti, potnike intervencijskih, ambulantnih in reševalnih vozil.