Skoči do osrednje vsebine

Poudarki dneva z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 18. 3. 2020

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport prejemamo vprašanja o morebitnih spremembah vpisnih rokov, zato smo zbrali odgovore. Zahvaljujemo se tudi učiteljem, ravnateljem, učencem in tudi staršem za zavzeto angažiranost pri izobraževanju na daljavo.

Srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj v nekatere srednješolske izobraževalne programe, v katere se želijo prijaviti devetošolci, ali razgovorov z devetošolci, ki se prijavljajo za vpis v športne oddelke, bodo te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno - izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. O spremenjenih, natančnih datumih bomo šole in javnost obvestili pravočasno. Če je kdo že oddal prijavnico za vpis v srednjo šolo, seveda velja tudi ta prijavnica, učencu ni potrebno pošiljati nove prijavnice, ko bo znan nov rok za prijavo.

Tudi rok za prijavo v dijaški dom bo prestavljen, ker je vezan na rokovnik o vpisu. O vsem bomo javnost pravočasno obvestili.

Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps Izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani in ga pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

V kolikor kandidati nimajo doma tiskalnika ali ne morejo poslati stiskane prijave s priporočeno pošto, lahko izpolnjen obrazec posredujejo e-pošti Višješolski prijavni službi na naslov vispris@guest.arnes.si.

Podaljšali smo prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2020/21. Novi rok za e-prijave je 9. april 2020. Prijave potekajo preko portala eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/ Ta sprememba v tem trenutku ne vpliva na ostale roke glede vpisa. Naslednji ključni rok je namreč 13.julij 2020.

In še dodatno pojasnilo: svetovalni delavci nekaterih osnovnih šol v teh dneh pošiljajo na srednje šole prijavnice svojih devetošolcev za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto. Prosimo, da jih na srednje šole ne pošiljajo s povratnico, saj to pomeni, da jih je treba iti iskat na pošto. Kot dokaz, da so bile prijavnice pravočasno odposlane na pravi naslov, popolnoma zadošča, da prijavnice pošiljajo priporočeno, lahko pa celo samo po navadni pošti. Tako se izognemo dodatnim potem na pošto in s tem sebe, zaposlene na pošti in na srednjih šolah ne izpostavljamo okužbam. Enako velja tudi za devetošolce, ki se odločijo, da bodo sami poslali prijavnico na srednjo šolo.

Zavzeta angažiranost vseh pri izobraževanju na daljavo


Zahvaljujemo se učiteljem, ravnateljem, učencem in tudi staršem za zavzeto angažiranost pri izobraževanju na daljavo. Učenci se poglobljeno učijo, utrjujejo in komunicirajo z učitelji. Opažamo, da so se šole zelo dobro organizirale glede objavljanja novih vsebin v spletne učilnice in druge platforme. Učitelji v dopoldanskem času komunicirajo z učenci, v popoldanskem času (še posebej po 18. uri) pa aktivno pripravljajo in nalagajo učna gradiva v obstoječe in tudi nove spletne učilnice, na spletne strani šol in tudi drugam. Učitelji in tudi starši so tudi zmanjšali nepotrebni promet na omrežju. Vse to precej pripomore k razbremenitvi sistema. Še posebej je vzpodbudno, da je vsak dan več učiteljev in učencev aktivnih v izobraževanju na daljavo, pri tem pa je časovna organizacija dejavnosti učencev in dijakov vse bolj učinkovita.

Prvi val izobraževanja na daljavo je vzel veliko energije vsem tehnikom, ki rešujejo ozka grla na hrbtenici internetnega in mobilnega omrežja in drugih povezavah ter strežnikih in platformah za izobraževanje na daljavo. Njim gre še posebej velika zahvala, saj vsaka nadgradnja omogoča učinkovitejšo izvedbo izobraževanja na daljavo. Podporni sistemi so se včeraj in danes stabilizirali in delujejo brez večjih izpadov, se pa še sproti nadgrajujejo.

Z željo po poenotenju učnih vsebin intenzivno sodelujemo s strokovnjaki z Zavoda za šolstvo, kjer so pripravili tudi nekaj video posnetkov/priporočil za učitelje za izobraževanje na daljavo. Več o tem na spletnem naslovu: https://sio.si/2020/03/18/podpora-uciteljem-za-izobrazevanje-na-daljavo/.

Skupaj z RTV Slovenija in Zavodom RS za šolstvo sodelujemo pri oblikovanju posebnega programa za učence do 5. razreda osnovne šole, kjer se prepletajo izobraževalne, informativne in razvedrilne vsebine, povezane z učnim načrtom. Poleg dopoldanskega termina med 9.10 in 11.20 na TV Slovenija 1, so vzpostavili še dodatna termina na TV Slovenija 2, in sicer med 8.00 in 9.00 ter med 18.30 in 19.30.

Dodatna obvestila v zvezi z izobraževanjem na daljavo do dostopna na enotni vstopni točki www.sio.si.