Skoči do osrednje vsebine

Poudarki dneva z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 17. 3. 2020

Na MIZŠ smo tudi danes budno spremljali dogajanje na drugi dan splošnega zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki sledi sklepu Vlade RS in odredbi ministrstva za zdravje o začasni prepovedi zbiranja ljudi v šolah. Ugotavljamo, da se vzgojno-izobraževalni zavodi v veliki večini držijo navodil iz vladnega sklepa.

Tudi poučevanje od doma so starši oz. skrbniki otrok vzeli zelo skrbno in resno. Zavedajo se, da le nadaljevanje vzgojno-izobraževalnega procesa tudi v teh izrednih razmerah, v katerih se je znašla država, zagotavlja kontinuiteto šolskega leta. Posebna zahvala gre vsem učiteljem in učiteljicam ter ravnateljicam in ravnateljem, ki se trudijo za to, da izobraževalni proces v izrednih razmerah poteka čim bolje.

Ministrica dr. Simona Kustec se je dopoldne srečala s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol, šol s prilagojenim programom in glasbenih šol. Ministrici so predstavili stanje in opažanja ob zaprtju šol, njihova vprašanja pa so se nanašala predvsem na pouk na daljavo, ki so ga tudi po besedah ravnateljev, starši in učenci ter dijaki vzeli izjemno resno. Se pa pojavljajo posamezni primeri več članskih družin, ki ne zmorejo izvrševati procesa učenja na daljavo, ker za to nimajo tehničnih zmožnosti, v smislu več računalnikov na gospodinjstvo. »Te težave se zavedamo tudi na ministrstvu in iščemo rešitve, saj šolskega leta res ne bi radi podaljševali, če tega ne bodo terjale izjemne razmere, nastale zaradi COVID-19,« pravi ministrica. Staršem, ki imajo več otrok zato predlaga, da otrokom svetujejo, naj se učijo tudi s pomočjo učbenikov in delovnih zvezkov: »Tudi v kriznih razmerah smo odgovorni za to, da se učni proces nadaljuje, četudi na drug način kot običajno, a zagotovo je to nujno,« so se strinjali udeleženci dopoldanskega sestanka.

Izobraževanje na daljavo je danes potekalo bolj tekoče kot včeraj, platforme in storitve za izobraževanje na daljavo so bile stabilnejše. Uporabnikov storitev je bilo danes več kot včeraj, podatkovni promet je bil bolj razpršen in zaradi tega bistveno stabilnejši. Zahvaljujemo se vsem, ki so upoštevali naša včerajšnja priporočila o smiselni uporabi spletnih orodij.

Ministrica se je po dopoldanski seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV), kjer je poročala o aktualnih razmerah na področju šolstva, v prostorih ministrstva sestala popoldne še z direktorji študentskih domov, ki so zagotovili, da se je skladno z odlokom domov vrnilo več kot 90 odstotkov študentov. Izmed tistih, ki ostajajo v študentskih domovih, je polovica takšnih, ki jim odlok dovoljuje nadaljnje bivanje v študentskih domovih (gre za študente, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, za študente tujce, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega prebivanja ...), ostali pa v domovih ostajajo na lastno odgovornost. Ministrica je zagotovila, da se jih na silo ne bo izseljevalo, izrazila pa je tudi upanje, da se ti študenti zavedajo velikega tveganja, ki jih njihova odločitev prinaša zanje in za vse druge, s katerimi se bodo srečevali.

Ministrstvo je predstavnike študentskih domov usmerilo tudi na pomoč Civilne zaščite.