Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 4. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

Vlada je na 4. dopisni seji obravnavala dve točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Imenovanje in razrešitev direktorja Direktorata za vode in investicije na MOP

Vlada je za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor z jutrišnjim dnem imenovala Bojana Dejaka, in sicer do imenovanja generalnega direktorja Direktorata za vode in investicije, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 17. 9. 2020. Z današnjim dnem je vlada s položaja generalne direktorice Direktorata za vode in investicije na Ministrstvu za okolje in prostor razrešila Vesno Ugrinovski. Minister za okolje in prostor je je svojo funkcijo nastopil dne 13. 3. 2020 ter podal predlog za razrešitev po 5. odstavku 83. člena Zakona o javnih uslužbencih. Bojan Dejak je zaposlen na Ministrstvu za okolje in prostor (nazadnje je vodil projektne skupine za najzahtevnejše in ključne projekte MOP) ter pozna pooblastila, delo in naloge direktorja Direktorata za vode in investicije in za zasedbo delovnega mesta direktorja izpolnjuje vse pogoje. V ZJU je določeno, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj generalnega direktorja v ministrstvu, brez javnega natečaja največ šest mesecev, naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Bojan Dejak izpolnjuje vse pogoje.

Imenovanje v. d. direktorja Inštituta za vode Republike Slovenije

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Mance Čarman za vršilko dolžnosti direktorice javnega zavoda Inštituta za vode Republike Slovenije, do imenovanja direktorja, vendar najdlje za šest mesecev, in sicer od 18. 3. do 17. 9. 2020. Dosedanji direktor javnega zavoda mag. Aleš Vidmar je podal odstopno izjavo in bil 17. 3. 2020 razrešen z mesta direktorja. Ministrstvo za okolje in prostor bo objavilo razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda.

Zaradi navedenega je minister za okolje in prostor v skladu z Zakonom o zavodih predlagal imenovanje vršilke dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar najdlje za šest mesecev.

Iskalnik