Skoči do osrednje vsebine

Izvedbena uredba Komisije EU o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov

15. 3. 2020 je v veljavo stopila Izvedbena uredba Komisije EU 2020/402 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih izdelkov.

Za odpravo in preprečitev kritičnega stanja, nastalega zaradi koronavirusa SARS-CoV-2, je Evropska komisija sprejela takojšnje časovno omejene ukrepe, s katerimi se zagotavlja, da bo izvoz osebne zaščitne opreme možen zgolj z dovoljenjem, da se zagotovi ustrezna oskrba v Uniji in zadovolji bistveno povpraševanje.

Uredba določa, da je za izvoz osebne zaščitne opreme (varovalna očala in ščit­niki, zaščita za obraz, oprema za zaščito ust in nosu, zaščitna oblačila, rokavice; konkretne tarifne postavke so v Prilogi I uredbe) iz EU, potrebno izvozno dovoljenje, pripravljeno v skladu s predpisanim obrazcem (Priloga II uredbe). Dovoljenje izdajo pristojni organi države članice, v kateri ima izvoznik sedež, v pisni ali elektronski obliki. Brez takšnega izvoznega dovoljenja je izvoz prepovedan.


Trajanje ukrepov je omejeno na šest tednov.