Skoči do osrednje vsebine

Nova ministrica dr. Simona Kustec Lipicer je prevzela posle na ministrstvu

Po končani primopredaji je nova ministrica MIZŠ dr. Simona Kustec takoj sklicala sestanek vodstvene ekipe ministrstva s prvenstveno temo: koronavirus (COVID-19).

Po oceni stanja in navodilu k poenotenju navodil vzgojno-izobraževalnim ustanovam in zaposlenim je ministrica, ki bo sestanek z direktoricami in direktorji direktoratov ministrstva po potrebi sklicala tudi jutri, tako uporabnike vzgojno-izobraževalnih ustanov kot zaposlene pozvala, naj preventivno skrbijo za svoje zdravje, naj delujejo samozaščitno in upoštevajo priporočila NIJZ.

Vrtci in šole po državi so zapr te, učence, dijake in njihove starše pa naprošamo, da dosledno izvajajo učne načrte, sledijo navodilom okrožnic, ki jih je MIZŠ poslalo v prejšnjih dnevih oz. skrbijo za izvajanje navodil glede dela na daljavo.