Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za izdelavo projektne dokumentacijo za navezovalno cesto Južna obvoznica Slovenj Gradec

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izdelava projektne dokumentacije navezovalne ceste 3. razvojne osi - Južna obvoznica Slovenj Gradec«. Vrednost projekta znaša dobrih 831.0000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 587.000 evrov.

Cilj naložbe je izdelava projektne dokumentacije, na podlagi katere bo mogoča izgradnja navezovalne ceste 3. razvojne osi - Južna obvoznica Slovenj Gradec.

Izvedba naložbe bo prispevala k uresničitvi doseganja boljših prometnih povezav na TEN-T, ki so potrebne za lažjo dostopnost in skladnejši razvoj regije.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.