Skoči do osrednje vsebine

Uporaba in prednosti mobilne aplikacije mUJPnet

Uprava Republike Slovenije za javna plačila ponuja proračunskim uporabnikom mobilno aplikacijo mUJPnet, ki omogoča fleksibilnejše opravljanje plačilnih in drugi storitev.

Mobilna aplikacija mUJPnet ponuja funkcionalnosti spletne aplikacije UJPnet prilagojene mobilnim napravam in omogoča proračunskim uporabnikom fleksibilnejše opravljanje plačilnih storitev kot je možnost priprave in podpisovanja plačilnih nalogov, vpogled v promet na podračunu (prilivi, odlivi, čakalna vrsta in zavrnjeni plačilni nalogi), pošiljanje pooblastil za popravljanje/brisanje plačilnih nalogov in zahtevkov za reklamacije in poizvedbe ter pregledovanje prejetih in izdanih e-računov. Na ta način je proračunskim uporabnikom omogočeno hitrejše in lažje izvajanje plačilnih in drugih storitev ne glede na lokacijo ter hkrati sprotno spremljanje realizacije.

Pogoji uporabe mobilne aplikacije mUJPnet

Za uporabo mobilne aplikacije mUJPnet morajo uporabniki spletne aplikacije UJPnet pristojni območni enoti Uprave Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) po pošti ali skenirano po elektronski pošti posredovati s strani zastopnika proračunskega uporabnika podpisano Pooblastilo za aktiviranje/ukinitev uporabe mobilne aplikacije mUJPnet. Če želi z mobilno aplikacijo mUJPnet poslovati oseba, ki še ni uporabnik spletne aplikacije UJPnet, mora najprej oddati Vlogo za dostop do UJPnet-a in nato še Pooblastilo za aktiviranje/ukinitev uporabe mobilne aplikacije mUJPnet.

Prenos in namestitev

Mobilno aplikacijo mUJPnet je mogoče brezplačno prenesti iz spletnih trgovin za mobilne aplikacije. Uporabniki mobilnega operacijskega sistema Android si jo namestijo iz spletne trgovine Google Play, uporabniki mobilnega operacijskega sistema iOS pa iz spletne trgovine Apple Store. Uporabnik poišče mobilno aplikacijo tako, da v iskalnik vpiše ključno besedo »UJPnet« in izbere mUJPnet. Način nameščanja je enak nameščanju ostalih mobilnih aplikacij na mobilno napravo.

Prijava v mobilno aplikacijo mUJPnet

Uporabnik dostopa v mobilno aplikacijo mUJPnet z:

  • uporabniškim imenom, ki se nahaja na vstopni strani spletne aplikacije UJPnet ali v zavihku Nastavitve/Podatki,
  • geslom, s katerim dostopa do spletne aplikacije UJPnet in
  • vnosom enkratnega gesla kreiranega z geselnikom.

Uporabnik potrebuje za prijavo in izvedbo podpisa v mobilni aplikaciji mUJPnet geselnik, ki ga pridobi na pristojni območni enoti UJP. Postopki o prevzemu geselnika in navodila za uporabo geselnika so opisani na spletni strani UJP.

Po uspešni prijavi lahko uporabnik dostopa do seznama funkcionalnosti katerega prikaz je omejen skladno s pravicami, ki jih ima dodeljene v spletni aplikaciji UJPnet. Vse informacije o namestitvi in uporabi mobilne aplikacije mUJPnet so na voljo na spletni strani UJP.

Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na pristojno območno enoto UJP.