Skoči do osrednje vsebine

Stanovanjski sklad gradi 400 novih najemnih stanovanj

Stanovanjski sklad RS v Mariboru gradi 400 novih stanovanj v soseski Pod Pekrsko gorco, od teh 88 v leseni gradnji, katero z 10 milijoni evrov sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor. Projekt je sredstva pridobil na Javnem razpisu za sofinanciranje demonstracijskih projektov javne večstanovanjske gradnje ob upoštevanju načel trajnostne gradnje z lesom.

Dva objekta z 88 najemniškimi stanovanjskimi enotami s skupno garažo objekta bosta ustrezala merilom trajnostne gradnje. Predvidena je lesena nosilna konstrukcija nadzemnega dela, učinkovito prezračevanje z rekuperacijo toplote in parkirna mesta opremljena s polnilnicami za električna vozila. Objekta bo odlikovala tudi nizka gostota pozidave, odlična lokacija ob zelenih površinah in vpetost v mestno okolje.

 V 1. fazi gradnje, ki se bo zaključila predvidoma marca 2022 in katere vrednnost znaša skoraj 24 milijonov evrov brez DDV, je predvidena gradnja 212 stanovanj, med njimi tudi 88 v leseni gradnji.

V sklopu stanovanjske soseske je predvidena tudi umestitev dveh stavb s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji, dnevnega centra aktivnosti za starejše ter javni program v delu pritličjih objektov, predvidoma trgovske in storitvene dejavnosti.