Skoči do osrednje vsebine

Ministri za izobraževanje o vplivu koronavirusa na izobraževanje v EU

Hrvaško predsedstvo Svetu EU je v četrtek, 12. marca, organiziralo videokonferenco ministrov za izobraževanje na temo vpliva koronavirusa na izobraževalne sisteme držav članic EU, ki se ga je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Štromajer.

Ministri in ministrice so izmenjali izkušnje o poteka pouka in šolanja ter o konkretnih sprejetih ukrepih v posameznih državah. Ministri so razpravljali o prihodnjih ukrepih z namenom zagotovitve nemotenega poteka šolanja in zaključka šolskega leta. V tem okviru so razpravljali tudi o uporabi možnosti za spletno poučevanje in virtualno učenje, vključno z razširjenimi možnostmi virtualne mobilnosti.

Državni sekretar dr. Štromajer je v razpravi dejal, da je bila sprejeta odločitev, da se s ponedeljkom, 16. marca, zaprejo vse izobraževalne ustanove v Sloveniji. Dve univerzi (Univerza v Ljubljani in Univerza na Primorskem) sta že delno opustili predavanja, na katerih se pričakuje več kot 100 študentov, nadomeščata pa jih z individualnim delom in spletnim učenjem.

Vrtcem, šolam in ostalim izobraževalnim ustanovam so bila že prej podana navodila za preventivno ravnanje in se posodabljajo vsaj enkrat na teden oz. po potrebi. Šole so tudi prejele navodilo, da vzpostavijo redne stike z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi (tj. s pedagoškim osebjem, sveti staršev, učiteljskimi sindikati, sveti šol). Poudaril je tudi skupno ukrepanje na vladni ravni med pristojnimi ministrstvi in kabinetom predsednika vlade.

Približno tretjina držav je do sedaj zaprla vse izobraževalne ustanove, druga tretjina je zaprla ustanove v določenih delih države, zadnja tretjina pa resno razmišlja o zaprtju šol v kratkem glede na morebitno rast števila okuženih. Države članice poleg splošnih ukrepov razmišljajo tudi o posebnih ukrepih za tiste s težavami v učenju in deprivilegirane skupine, kakor tudi o ukrepih za starše, ki delajo od doma.

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade M. Gabriel je podala polno podporo državam in njihovim aktivnostim za omejitev širjenja okužb. Strinjala se je z uporabo digitalnih orodij, zato je predlagala, da se izmenjajo izkušnje. Predlagala je tudi oblikovanje skupine na platformi Yammer za izmenjavo izkušenj in informacij.

Ministri so se dogovorili za okrepljeno skupno sodelovanje z namenom zagotovitve varnosti učencev in staršev, prav tako pa za omogočitev alternativnih možnosti poučevanja. Med državami so razlike glede ukrepov, tudi glede na vpliv koronavirusa in število okužb, zato je potrebno napore nameniti tudi izmenjavi informacij in izkušenj glede ukrepov.

Strinjali so se tudi, da so potrebne utemeljene odločitve, ko gre za zapiranje šol, saj ima to velik vpliv na življenja vseh.