Skoči do osrednje vsebine

Imenovanje  vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za okolje in prostor

Ljubljana, 12. marec 2020. Vlada  je izdala odločbo o imenovanju dr. Dragana Matića za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP), in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, vendar največ za tri mesece, od 16. 3. 2020 do 15. 6. 2020.

Zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko v času od sprožitve natečajnega postopka do imenovanja novega uradnika na položaj direktorja organa v sestavi ministrstva brez javnega natečaja največ šest mesecev naloge na tem položaju opravlja vršilec dolžnosti. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Javni natečaj za položaj glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor, je bil objavljen na spletišču državne uprave gov.si  in na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje  objavljen dne 12. 12. 2019 vendar  postopek javnega natečaja še ni zaključen. Za vršilca dolžnosti je brez javnega natečaja lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Dr. Dragan Matić izpolnjuje vse predpisan pogoje. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je pridobil naziv doktor zgodovinskih znanosti. Delal je v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, Arhivu Republike Slovenije, republiškem Inšpektoratu za kulturno dediščino in Inšpektoratu za kulturo in medije  ter kot poslanec v Državnem zboru. Opravljen ima strokovni izpit za inšpektorja in trenutno tudi opravlja delo  vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja IRSOP.