Skoči do osrednje vsebine

Kemisu gradbena inšpekcija odreja odstranitev enega objekta in prenehanje uporabe drugega

Kemis, d. o. o. je prevzel dve delni odločbi gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor. S prvo delno odločbo se družbi med drugim nalaga, da v roku 360 dni po vročitvi odločbe, na lastne stroške odstrani objekt A ter vzpostaviti prejšnje stanje. Z drugo delno odločbo pa gradbeni inšpektor družbi nalaga prenehanje uporabe objekta B reciklažnega centra SPPC Kemis takoj po vročitvi odločbe.

Obe odločbi sta bili izdani na podlagi ugotovitve dejanskega stanja z inšpekcijskim pregledom objekta na kraju samem, s pregledom listin, z zaslišanjem strank ter s preučitvijo predpisov in veljavnih zakonov.


Objekt A je skladiščno predelovalni poslovni center za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov (SPPC) na parceli 2002 2718/26, ki je bil rekonstruiran brez gradbenega dovoljenja, zato je inšpektor izrekel inšpekcijski ukrep nelegalne gradnje.

Objekt B pa je prizidava reciklažnega centra SPPC Kemis, na severovzhodni strani parcele 2002 2718/25 in se uporablja brez uporabnega dovoljenja, zaradi česar ne izpolnjuje pogojev za uporabo.