Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019

Vlada RS se je pretekli teden na 111. dopisni seji seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca decembra 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Dokumenta je vlada poslala Državnemu zboru RS.

V okviru izvajanja evropske kohezijske politike je bilo od januarja 2014 do konca decembra 2019 izvedenih za 2,64 milijarde evrov programov oz. javnih razpisov, kar predstavlja 86 odstotkov razpoložljivih sredstev (navajamo EU del). Po izvedenih javnih razpisih posameznih ministrstev se je do konca decembra na terenu izvajalo že za 2,16 milijarde evrov oziroma 70 odstotkov programov in projektov, iz državnega proračuna (vključno s finančnimi instrumenti) pa je bilo upravičencem izplačanih nekaj več kot 1,1 milijarde evrov, kar je 36 odstotkov razpoložljivih sredstev. Slovenija je do konca decembra 2019 Evropski komisiji posredovala za 1,04 milijarde evrov zahtevkov za plačila oz. 34 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Stanje v prvih dveh fazah izvajanja (izdane odločitve o podpori in usmeritev predvidenih sredstev v programe in projekte) je po oceni Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) zadovoljivo, še naprej pa je treba posebno pozornost usmerjati v fazo izplačil iz proračuna. Na eni strani je treba spodbuditi izvajanje projektov in programov na terenu, da bodo lahko za izvedene aktivnosti izdajali račune, na drugi pa pospešiti njihovo potrjevanje na ministrstvih.

Večina aktivnosti, predvidenih v akcijskem načrtu za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, se izvaja po predvideni časovnici.

V preteklem letu je posebej izpostavljen napredek na področju optimizacije delovanja informacijskega sistem za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji, ki ga je na začetku leta 2020 potrdila tudi Evropska komisija. S tem je tudi umaknila napoved iz julija 2019 glede morebitne začasne zaustavitve plačil.

Napredek je opazen tudi na področju finančnih instrumentov. Do konca 2019 so finančni posredniki s končnim prejemniki sklenili 1.920 pogodb v vrednosti 82,1 milijon evrov sredstev, od tega 51,3 milijona evrov  sredstev iz Sklada skladov.

Več: 

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014-2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2019

Akcijski načrt za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020