Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Ureditev informacijskega središča Nature 2000 na Krasu«. Za izvedbo projekta v vrednosti 873.000 evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 688.000 evrov.

Informacijsko središče Nature 2000 na Krasu bo urejeno v štanjelskem gradu, kjer bo prikazana raba Krasa skozi zgodovino (tudi arheologija, gradišča, etnologija). Interpretirane bodo spremembe v poraščenosti Krasa skozi zgodovino človekove poselitve in vpliv človekovega delovanja na biodiverziteto. Poleg tega bo središče imelo tudi izobraževalno vzgojni del s povabilom v naravo, pri čemer bo izpostavljen pomen ohranjanja habitatov in vloga kmetovanja na Krasu. Projekt bo tako v štanjelskem gradu pomembno prispeval k popularizaciji kulturne dediščine in narave.

Vsebine v Štanjelu bo dopolnjeval in nadgrajeval center, ki ga bo uredil Park Škocjanske jame na drugem koncu Krasa. Skupaj bosta predstavljala celoto, ki bo izčrpno in večplastno predstavila Kras.

Projekt obnove štanjelskem gradu, ki ga vodi Občina Komen, je komplementaren s projektu »Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 - Kras«, za katerega skrbi Javni zavod park Škocjanske jame.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za kulturo.