Skoči do osrednje vsebine

Eko sklad lani razdelil spodbude za več kot 21.000 okoljskih investicij v vrednosti 390 milijonov evrov

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Eko sklad je lani izplačal rekorden obseg dodeljenih spodbud za okoljske naložbe; od tega jih je največ za energetsko učinkovitost.Obseg aktivnosti v zadnjih letih strmo narašča; v obdobju 2011-2017 je bilo letno dodeljenih v povprečju 25 milijonov evrov nepovratnih spodbud, v letu 2018 skoraj 60 milijonov in v 2019 kar 78 milijonov evrov, in sicer dobrih 30 % več kot prejšnje leto.

Prav tako narašča obseg dodeljenih ugodnih kreditov, ki je narasel s povprečnih 27 mio v obdobju 2011-2017 na 42 mio EUR v 2018 in na skoraj 58 mio EUR v 2019; dobro tretjino več kot leto prej. Tako je bil glede na celotno zgodovino poslovanja Eko sklada lani dosežen rekorden obseg dodeljenih spodbud. S temi spodbudami je bilo izvedenih več kot 21.000 okoljskih investicij v vrednosti okrog 390 mio evrov, za izvedbo katerih je bilo po oceni potrebnih letno skoraj 5.000 delovnih mest. Če pa upoštevamo še posredne učinke na gospodarstvo, se lahko zaključi, da Eko sklad s svojimi spodbudami ustvari dobrih 7.800 »zelenih« delovnih mest. Okoljska učinka kreditiranih in z nepovratnimi sredstvi spodbujenih naložb v letu 2019 pa sta predvsem letno 320 GWh nižja poraba energije in 212.000 ton manj emisij CO2.

Vir: Eko sklad