Skoči do osrednje vsebine

Pojasnilo Projektne skupine za koordinacijo priprav in izvedbo predsedovanja RS Svetu EU

Predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici 2021 (PSEU 2021) je vladni projekt. Predsedovanje za vsakokratno predsedujočo državo predstavlja velik izziv zaradi kompleksnosti operativnega vodenja, organizacije predsedovanja, kadrovskih in finančnih potreb, ki jih sam projekt prinaša.

Vlada je v začetku decembra 2019 objavila javno povabilo vsem zainteresiranim kadrom za sodelovanje v projektu predsedovanja. Povabilo je bilo objavljeno v dnevnem časopisju, na spletnih straneh gov.si ter na Zavodu za zaposlovanje RS. Cilj javnega povabila je bil pridobiti čim širši nabor kandidatov z ustreznimi kompetencami, ki bi bili po različnih resorjih v projekt vključeni v začetku leta 2020, saj jih je do pričetka predsedovanja treba tudi ustrezno usposobiti.

Na javno povabilo za sodelovanje v projektu PSEU 2021 je prispelo več kot 1300 vlog. Strokovna komisija, v kateri so glede na področje dela sodelovali tudi člani ministrstev, ki so vključeni v delo Podskupine za kadre, je natančno pregledala vse prispele vloge (tako glede izobrazbe, ki jo imajo kandidati, kot tudi glede delovnih izkušenj ter znanja tujih jezikov in tudi glede izpolnjevanja ostalih pogojev). Izbrani kandidati so bili povabljeni na razgovore pred strokovno komisijo, kjer so ob splošnih vprašanjih dobili tudi specifična vprašanja glede na delovno področje, na katerem bi lahko v primeru zaposlitve opravljali delo. Opravljenih je bilo več kot 400 razgovorov.

Decembra 2019 ni šlo za javno objavo prostih delovnih mest, ampak za javno povabilo k sodelovanju, zato so bila navedena samo delovna področja in ne konkretna delovna mesta. Glede na vse navedeno še niso bile sklenjene pogodbe o zaposlitvi, saj je za zaposlitev treba izvesti še formalno objavo prostega delovnega mesta, kot to določa ZDR-1. Kot sklepno fazo decembra 2019 začetega postopka ministrstva v teh dneh na tej podlagi objavljajo javne razpise. Razpisi se nanašajo na kadre, ki bodo zaposleni za določen čas in bodo sodelovali v projektu PSEU 2021. Pri razpisih je upoštevana določba 25. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa rok za prijavo 3 dni.

Poudarjamo, da navedeni razpisi niso v nobenem primeru povezani z aktualno menjavo vlade. Javno povabilo k sodelovanju je bilo objavljeno že decembra lani, razgovore s kandidati pa je izvajala strokovna komisija in korektno je, da se postopek v danih rokih tudi zaključi.

Iskalnik