Skoči do osrednje vsebine

Gradbeni inšpektor zaradi neizvršitve odločbe odredil odklop komunalne infrastrukture objekta C v Kemisu

Ljubljana, 5. marec 2020. Gradbeni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor je inšpekcijski zavezanki, družbi Kemis d. o. o., 28. 2. 2020, po uradni dolžnosti izdal dve odločbi.

Z eno nalaga podjetju za distribucijo električne energije (Elektro Ljubljana d. d.), da mora v roku desetih dni od vročitve odločbe izvršiti odklop nelegalnega podzemnega armirano betonskega objekta z nadzemnim montažnim kontejnerjem (reciklažnega centra SPPC Kemis, Vrhnika) iz električnega omrežja, z drugo pa nalaga upravljalcu vodovodne infrastrukture (JP Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o)., da ta objekt v roku 10 dni od vročitve odločbe odklopi iz vodovodnega omrežja. 


Gradbeni inšpektor je družbi KEMIS kemični izdelki, predelava in odstranjevanje odpadkov d. o. o., 14. 10. 2019, izdal delno inšpekcijsko odločbo, s katero so bile zavezanki, v 4. točki izreka, na podlagi 93. člena GZ, izrečene tudi prepovedi:
-        izvedba komunalnih priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo,
-        vpisi in spremembe vpisov v zemljiški knjigi,
-        uporaba ali opravljanje gospodarskih ali drugih dejavnosti,
-        promet z njim ali zemljišči, na katerih je,
-        overitve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov.

Odločba je v 4. točki izreka postala izvršljiva dne 15.10.2019.

S kontrolnim inšpekcijskim pregledom objekta na kraju samem, dne 26.11.2019, je bilo ugotovljeno, da je objekt C reciklažnega centra SPPC Kemis, Vrhnika, priključen na vodovodno in električno omrežje.

Inšpekcijska zavezanka se je na odločbi že pritožila.