Skoči do osrednje vsebine

350 milijonov evrov v prihodnjih štirih letih za blaženje podnebnih sprememb

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020 – 2023 (Odlok). Ocenjena višina izplačil v tem obdobju je 350 milijonov evrov, in sicer v tem letu 106,285 milijonov, v letu 2021 109,605 milijonov, v letu 2022 70,18 milijonov in v letu 2023 63,93 milijonov evrov.

Sklad za podnebne spremembe | Avtor: MOP

Odlok za to obdobje vključuje ukrepe, ki so že bili določeni s programi porabe sredstev v prejšnjih letih in povečanje sredstev za posamezne ukrepe, ki so bili že določeni v programih prejšnjih let. V Odloku so med drugim določeni tudi novi upravičeni nameni porab in ukrepi, kot so npr. :

- učenje za trajnostni prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, s čimer želimo pričeti s sistematičnim uvajanjem  podnebnih ciljev in vsebin v predšolsko vzgojo, osnovno in srednje izobraževanje, višješolsko strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih,

- podpora gospodarstvu, kmetijstvu in gozdarstvu: ukrepa Zelena delovna mesta (program zelenih javnih del in spodbujanje zelenega zaposlovanja) in  Investicije v kmetijstvu in gozdarstvu,

- zmanjševanje emisij v prometu: ukrepi izgradnja železniških prog, spodbude za nakup koles, za preusmeritve tovornega prometa iz cestnega na železniški promet, Izgradnja infrastrukture za kolesarje, pešce in multimodalnih vozlišč, 

- spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, gradnje z lesom in energetske sanacije: ukrepa Energetska sanacija javnih stavb in Trajnostna lesena gradnja,  pri čemer se bo spodbujalo tudi gradnjo novih stanovanj ter s tem dosegalo širše cilje trajnostnega razvoja,

- raziskave, razvoj in inovacije na področju podnebnih sprememb: ukrep Raziskovalna infrastruktura za potrebe načrtovanja in izvajanja podnebne politike,

- projekt razogličenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo.

 Nadaljevalo pa se bo med drugim tudi z namenjanjem sredstev za mednarodno podnebno pomoč, s  sofinanciranjem projektov, za katere je Evropska komisija odobrila sofinanciranje iz programa LIFE ter za izvajanje prvega podnebnega integralnega projekta LIFE CARE4CLIMATE. Nadaljevalo se bo sofinanciranje projektov nevladnih organizacij (NVO), ob tem pa so sredstva predvidena tudi za razvoj in profesionalizacijo NVO, ki delujejo na področju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje.