Skoči do osrednje vsebine

Požar v Surovini in sistem ravnanja z odpadno embalažo

  • Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) obžaluje, da je ponovno prišlo do požara na enem od obratov za zbiranje in predelovanje odpadkov. MOP ugotavlja, da je po začasnem povišanju ravni delcev PM10 v zraku v času požara, danes njihova raven enaka kot je bila pred požarom in ki je za območje Maribora običajna.

Za povečanje požarne varnosti v obratih za zbiranje in predelovanje odpadne embalaže je MOP lani pod vodstvom ministra Simona Zajca pripravil Uredbo o skladiščenju trdih gorljivih odpadkov na prostem. Uredba zaostruje pogoje za skladiščenje odpadkov na prostem in s tem veča požarno varnost na zbirališčih. Uredbo je Vlada RS sprejela 29. 8. 2019. 

MOP se sicer zaveda pereče problematike neodvoza odpadne embalaže v Sloveniji, ki se zadnja leta ponavlja.

Za odpadno embalažo, ki trenutno ostaja pri izvajalcih javnih služb in ni bila odpeljana po interventnem zakonu iz leta 2018, bo poskrbela država. Država bo intervenirala tudi za rešitev problematike neodvoza za letošnje leto. MOP bo še ta teden v medresorsko usklajevanje in v javno obravnavo poslal novo uredbo o embalaži in odpadni embalaži. Uredba je mišljena kot prehoden ukrep do vzpostavitve sistemske rešitve.

Minister Zajc, ki opravlja tekoče posle meni, da je treba težave, ki nastajajo tako pri izvajalcih javnih služb kot na zbirališčih, nasloviti bolj sistemsko, kot je vsakoletno interventno ukrepanje.

Problematiko z uvedbo sistema razširjene proizvajalčeve odgovornosti dobro in sistemsko naslavlja novi Zakon o varovanju okolja (ZVO -1K), ki je bil v tem mandatu pripravljen na MOP in ki je do konca tega tedna še v javni obravnavi.

ZVO-1K predvideva, da so proizvajalci odpadne embalaže tako finančno kot organizacijsko odgovorni za odpadno embalažo. Minister Simon Zajc ocenjuje, da bi bil ZVO-1K lahko sprejet do junija letos.

Minister Zajc sicer opozarja, da bo požare tudi v prihodnje žal nemogoče v celoti preprečiti. Tudi za to, da bi do njih prihajalo kar se da redko, je treba v Sloveniji postaviti tudi sistem za termično obdelavo odpadkov, saj lahko samo neodvisen in samozadosten sistem zagotovi varnost in zanesljivost glede ravnanja z odpadki.