Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Pikalo v Bruslju za odprtost programa Obzorje Evropa

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
V Bruslju so se v petek, 28. februarja, v okviru zasedanja Sveta EU za konkurenčnost srečali ministri za raziskave. Med njimi je bil tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Ministri so sprejeli delni splošni pristop do Inovacijske strategije Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo (EIT). Razpravljali pa so tudi o strateškem pristopu k mednarodnem sodelovanju na področju raziskav in inovacij.

Inovacijska strategija EIT za obdobje 2021-2027 opredeljuje cilje, ključne ukrepe, način delovanja, pričakovane rezultate in potrebne vire. Strategija je usklajena s predlogom Obzorja Evropa, okvirnega programa EU za raziskave in inovacije za obdobje 2021-2027. Minister dr. Pikalo je podprl aktivnosti EIT in se zavzel, da te potekajo na čim širšem območju Evrope. To je mogoče doseči z regionalno inovacijsko shemo in z novimi centri njegovih Skupnosti znanja in inovacij po Evropi. V ta namen pa je potrebno zagotoviti ustrezna sredstva, je poudaril minister.

Komisarka za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mladino Mariya Gabriel pričakuje, da bo EIT prispeval uresničevanju številnih prioritet EU, vključno z Zelenim sporazumom in digitalnim izzivom. Ob tem je spomnila, da v naslednjih sedmih letih predlaga ustanovitev dveh novih Skupnosti znanja in inovacij, prvega leta 2022 na področju kulturnih in ustvarjalnih industrij. Slovenske raziskovalne organizacije že sodelujejo v aktivnostih EIT na vseh področjih. V primerih podnebja in surovin pa npr. vsi pristojni resorji sodelujejo v pripravi demonstracijskega projekta za skupne politike in ukrepe v kontekstu krožnega gospodarstva.

V razpravi na temo strateškega pristopa k mednarodnemu sodelovanju na področju raziskav in inovacij je dr. Jernej Pikalo sodelovanje videl kot zagotovilo ohranitve globalnega vodilnega položaja EU v raziskavah in inovacijah ter izpostavil pomen sodelovanja tudi z državami, ki niso članice EU, kot je na primer Švica, ki ima kljub temu zelo pomembno vlogo v vseh evropskih okvirnih programih. Zavzel se je za odprtost programa Obzorje Evropa ter za družbeno odgovorno ravnanje, ki na prvo mesto postavlja človeka. Kot glavni kriterij udeležbe tretjih držav v Obzorju Evropa je izpostavil Evropsko dodano vrednost in to videl v transnacionalnem sodelovanju ter se zato v zvezi z njihovo delno pridružitvijo programu zavzel za dajanje prednosti sodelovalnim projektom in ne tistim, ki jih izvaja en sam udeleženec v tretji državi. Minister Pikalo se je strinjal s komisarko, da so najbolj ključna za pritegnitev raziskovalcev privlačna okolja in v tem kontekstu izpostavil odgovornost držav oblikovanja primernih delovnih pogojev, možnosti za razvoj raziskovalnih karier, ustrezno plačilo, pa tudi npr. oblikovanje ugodnih pogojev za družine tujih raziskovalcev.