Skoči do osrednje vsebine

Kdo in kako nenamerno vnaša invazivne tujerodne vrste

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Velik delež invazivnih tujerodnih vrst je v Unijo vnesen nenamerno. Zavod RS za varstvo narave je pregled zbral v gradivu Poti vnosa invazivnih tujerodnih vrst - Določitev prednostnih poti nenamernega vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Obravnavali so izpustitev v naravo, pobeg iz zaprtega prostora, transport, transport - slepi potnik, koridor in spontano širjenje. Dokument bo podlaga za pripravo akcijskega načrta ali niza akcijskih načrtov. Preprečevanje vnosa je namreč najbolj učinkovit ukrep proti širjenju invazivnih tujerodnih vrst.