Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za ureditev avtobusnih postajališč v Mariboru

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Ureditev avtobusnih postajališč in nadstrešnic« v Mariboru. Vrednost projekta znaša dobrih 205.000 evrov, od tega bo Kohezijski sklad preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 80.000 evrov.

Namen projekta je ureditev 21 avtobusnih postajališč v Mariboru, kar bo izboljšalo celostno podobo in kakovost mestnega javnega potniškega prometa. V okviru projekta bodo urejena čakališča, površine za pešce, nadstrešnice, koši za odpadke, klopi in vitrine za informiranje potnikov. Z ureditvijo avtobusnih postajališč se bo izboljšalo udobje potnikov pri čakanju in dostopanju do postajališč, kar bo vplivalo tudi na povečano uporabo javnega potniškega prometa.

Za več informacij se lahko obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo in Mestno občino Maribor.