Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni poziv za kandidiranje strokovnjakov in strokovnjakinj s področja vzgoje in izobraževanja za člane in članice strokovnih svetov Vlade Republike Slovenije

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Za odločanje o strokovnih zadevah na posameznih področjih vzgoje in izobraževanja ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov je Vlada Republike Slovenije ustanovila Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje, Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje ter Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih.

Ker bo približno polovici imenovanih članov in članic v vseh treh strokovnih svetih v mesecu juniju 2020 potekel mandat, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva vse potencialne predlagatelje, da posredujejo svoje predloge za imenovanja članic in članov omenjenih strokovnih svetov.


Predloge sprejemamo do 9. marca 2020. Besedilo javnega poziva najdete na spodnji povezavi.